Exclusief: Burgemeester Krikke blij dat OvV vonkenregen onderzoekt

Burgemeester Krikke geeft een persconferentie na de vonkenregen op Scheveningen | Foto Omroep West
Burgemeester Krikke geeft een persconferentie na de vonkenregen op Scheveningen | Foto Omroep West
DEN HAAG - Iedereen is tevreden over het aangekondigde onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar de vonkenregen op Scheveningen. Ook burgemeester Krikke van Den Haag is er inmiddels van overtuigd dat de OvV de juiste instantie is voor het onderzoek. 'We komen uiteindelijk met een onderzoek dat door iedereen gedragen wordt', zegt Krikke.
De OvV maakte woensdag bekend dat ze, mede op verzoek van burgemeester Krikke van Den Haag, gaat onderzoeken wat er de afgelopen jaarwisseling mis ging op het strand. Het vreugdevuur op Scheveningen veroorzaakte een vonkenregen waardoor verschillende branden ontstonden. Huizen, auto's en fietsen vatten vlam.
Direct hierna de gebeurtenis kondigde burgemeester Krikke een 'grondige evaluatie' aan. De directeur Veiligheid van de gemeente Den Haag zou de evaluatieopzet maken. Maar hierop kwam kritiek vanuit de gemeenteraad. 'Dit is een geval van de slager die zijn eigen vlees keurt', vond PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. Hij stelde daarom voor om de OvV het onderzoek te laten doen.

Evaluatieonderzoek

Maar zover was de burgemeester op dat moment nog niet. Zij koos afgelopen vrijdag voor het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). 'Gezien de ervaring met evaluatieonderzoek na diverse crises, in het bijzonder van (brand)incidenten, stelde het college voor het IFV te vragen dit onderzoek op zich te nemen', schrijft Krikke woensdag in een brief aan de gemeenteraad.
Maar ook dit viel niet in goede aarde, want burgemeester Krikke zit zelf in het algemeen bestuur van het IFV. Dit algemeen bestuur bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's in Nederland en Krikke is voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden. Partijen vroegen zich af hoe onafhankelijk dit onderzoek daarom zou zijn. 'Elke schijn van belangenverstrengeling moet vermeden worden', stelde CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster.

Overstag

Burgemeester Krikke is uiteindelijk overstag gegaan. 'Eerst dachten we aan het IFV omdat dit instituut is gespecialiseerd in brandincidenten en de OvV zelfstandig beslist om een onderzoek wel of niet te doen', zegt Krikke, 'maar na een gesprek met de voorzitter van de OvV, Tjibbe Joustra, bleek dat hij dit onderzoek wil doen en daar ben ik blij om. We hebben allemaal belang bij een onderzoek dat door iedereen gedragen wordt.'
Op de vraag of de keuze voor het IFV geen inschattingsfout is geweest, zegt ze dat dit achteraf makkelijk oordelen is. Krikke: 'Als je terugkijkt is het leven altijd tamelijk overzichtelijk. Als de discussie ontstaat moet je er daarom opnieuw naar kijken. Ik ben blij dat de Onderzoeksraad het onderzoek wil doen.'

Gemeenteraad

De Haagse gemeenteraad is ook tevreden over de keuze voor de OvV. Daniëlle Koster van het CDA: 'Ik vond de hele context van vorige week waarbij de gemeente eerst zelf een onderzoek wil gaan doen, vervolgens het IFV naar voren schuift waar de burgemeester vanuit haar functie bestuurslid is, allemaal nogal ongelukkig. Ik ben daarom blij dat de OvV vanuit een volstrekt onafhankelijke positie de zaak gaat onderzoeken.'
Ook Martijn Balster is tevreden. 'Het is goed dat de OvV het onderzoek gaat doen', zegt de PvdA'er. 'Het is een degelijk instituut dat degelijk werkt. Zo kunnen we lessen trekken want dit mag nooit meer gebeuren.' Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP verbaast zich over de manier waarop de burgemeester tot haar keuze is gekomen. 'Na eerst een eigen evaluatie aan te kondigen, vervolgens het IFV te vragen en uiteindelijk de Onderzoeksraad, heeft de burgemeester via een bizarre looping het onderzoek op zijn pootjes laten landen', twitter hij. 'Zo is met een kromme stok uiteindelijk een rechte slag geslagen.'