'Bronovo-ziekenhuis gaat vrijwel zeker dicht'

HMC Bronovo
HMC Bronovo © HMC
DEN HAAG - Het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag gaat vrijwel zeker dicht. Eerder deze week zijn medisch specialisten over de reorganisatieplannen van het ziekenhuis geïnformeerd door bestuursvoorzitter Paul Doop, melden bronnen aan de NOS. De vermoedelijke sluiting volgt op een geheim rapport dat in opdracht van de raad van bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is opgesteld door KPMG. Het rapport is in handen van de NOS en Omroep West.
Het sluiten van HMC Bronovo in Den Haag en het concentreren van de zorg op de Haagse hoofdlocatie HMC Westeinde en HMC Antoniushove in Leidschendam, pakt financieel het gunstigst uit voor HMC. Dat valt op te maken uit berekeningen uit het geheime KPMG-rapport. De vraag naar zorg stijgt weliswaar, maar er wordt steeds minder geopereerd. Er komt daardoor minder geld binnen, terwijl de verzekeraars bij het opstellen van conracten de prijs enorm onder druk zetten.
Bovendien is het voor ziekenhuizen lastig om personeel te vinden. In een paar zinnen schetst het rapport de problemen waarvoor Haaglanden Medisch Centrum staat. 'Gevolg is dat de financiële resultaten zijn verslechterd', schrijven de onderzoekers van KPMG in het rapport, dat dateert van 3 december.

'Westeinde onmisbaar als binnenstadziekenhuis'

Het HMC wil een paar doelen bereiken: 'nadrukkelijke aanwezigheid in het hart van de stad', in samenwerking met LUMC Leiden een 'superziekenhuis' voor heel ingewikkelde en spoedeisende zorg, en samen met LUMC een innovatief kankercentrum opzetten. Daarover heeft het HMC ook 'langlopende afspraken met zorgverzekeraars'.
Maar dan is het wel ingewikkeld om op drie plaatsen te moeten werken, zeker als er investeringen in nieuwbouw of ingrijpende renovaties nodig zijn. 'Daarenboven is het aandeel van de ICT kosten en de kosten van (nieuwe) medische apparatuur de afgelopen jaren onvermijdelijk gestegen', aldus het KPMG-rapport.

'Niets doen betekent verlies'

De onderzoekers schrijven dat met 'ingrijpende maatregelen in de kosten' HMC naar verwachting in 2018 zal uitkomen op een bedrijfsresultaat van 'nul dan wel een licht positief resultaat'. De verwachting voor 2019 is dat de kosten verder zullen stijgen (jaarlijks nemen de kosten door de CAO-stijging al met zo'n 8 miljoen euro toe) en de 'zorgopbrengsten dat tempo niet zullen bijhouden'.
Daarom wordt al op korte termijn een aantal maatregelen genomen met als eerste het omvormen van Bronovo tot 'weekziekenhuis'. Dat zal de komende maanden gebeuren en betekent dat er in het weekend geen activiteiten zijn. Dan kunnen er dus ook geen grotere of spoedoperaties worden uitgevoerd, alleen kleine en poliklinische ingrepen. Deze aanpassing moet in juli zijn afgerond en zou de zorginstelling 7 miljoen euro schelen.

Parkeren bij Westeinde

De acute zorg gaat van het Bronovo naar het Westeinde. Die vestiging heeft daardoor extra parkeerruimte nodig, maar nu hebben veel mensen al moeite om hun auto kwijt te raken. Het aantal parkeerplekken moet worden verdubbeld. Daarvoor wordt tijdelijke parkeerruimte vrijgemaakt en worden plaatsen bij buren gehuurd.
Met die snelle maatregelen is het HMC er nog niet. Er zijn drie modellen voor de langere termijn onderzocht: alledrie de vestigingen openhouden; Bronovo sluiten en de twee andere vestigingen openhouden of nieuwbouw aan het Westeinde en de andere twee locaties dicht.

Sloop Bronovo

Die laatste optie is veel te duur en valt daarom af. Ook het openhouden van drie ziekenhuizen is te duur, omdat er dan tot 2025 verlies zou worden geleden. Daarmee blijft alleen de optie met twee vestigingen over. Die maakt volgens het KPMG-rapport de meeste kans op financiering door de banken. Bronovo zal in dat geval de deuren moeten sluiten en over een paar jaar worden gesloopt.