Petitie tegen kap 450 bomen naast familiepark Drievliet in Den Haag

Kettingzaag om een boom om te zagen.
Kettingzaag om een boom om te zagen. © ANP
DEN HAAG - Om de kap van ruim 450 bomen tussen Landgoed Vredenoord en het Molenslootpad in Den Haag - naast familiepark Drievliet - te voorkomen, is op internet een petitie gestart. De initiatiefnemers roepen het college van burgemeester en wethouders op geen vergunning te verlenen voor deze bomenkap, 'Zodat de dieren in dit gebied hun leefgebied behouden en er geen Haags groengebied verdwijnt'.
De kapvergunning is aangevraagd door de projectorganisatie Rotterdamsebaan. 'Op het terrein tussen landgoed Vredenoord en het Molenslootpad wordt een zogenoemde 'tweede toevoer' aangelegd voor de waterberging die in het Molenvlietpark komt te liggen', legt een gemeentewoordvoerder uit.
'Die toevoer komt langs het Molenslootpad te liggen, loopt onder de Jan Thijssenweg door en komt uit in de Vliet.' Het is de bedoeling om dit gebied onder water te zetten als de situatie daarom vraagt. 'Bijvoorbeeld bij zeer hoge waterstanden in de Vliet, zoals we vorige winter hebben gezien.'

'Niet beheerd of onderhouden'

Om te zorgen dat de waterberging zich snel genoeg kan vullen, is naast de bestaande Molensloot die tweede toevoer nodig. Minder bomen kappen is daarom geen optie. 'Omdat de tweede toevoer ook een zogenoemde boezemwatergang is, moet deze worden omsloten door een regionale waterkering. Om de watergang en de bijbehorende waterkering aan te kunnen leggen, moeten de bomen gekapt worden.'
Het gaat volgens de woordvoerder om achttien aangeplante bomen met een stamomtrek van zo'n zeventig zentimeter en 445 'bomen in groepsverband'. 'Dat zijn zaailingen, zoals struiken en dergelijke. Die zaailingen hebben een veel kleinere stamomtrek. Dit groen is spontaan opgekomen en wordt niet beheerd of onderhouden.'

Buitenproportioneel

Robin Smit en Robert Barker hebben namens de Haagse Partij voor de Dieren raadsvragen gesteld over de bomenkap. Zij noemen de grootschalige kap 'onnodig en buitenproportioneel', omdat de watergang 'veel smaller is dan het hele perceel.'
Daarnaast wijzen zij erop dat dit gebied onderdeel is van Natuurnetwerk Nederland. 'Hier staat behoud, herstel en ontwikkeling van kwetsbare natuurwaarden voorop. Zulke massale kap gaat daar lijnrecht tegenin.' Smit en Barker wijzen erop dat het bos plaats biedt aan onder meer broedvogels en vleermuizen. Volgens buurtbewoners zou er onder meer een velduil in het bos huizen, een ernstig bedreigde uilensoort. 'Een groot deel van de aanwezige diersoorten is beschermd in de wet natuurbescherming.'

Niet afgerond

De woordvoerder van de gemeente Den Haag benadrukt dat ondanks de bomenkap groen een heel belangrijk onderdeel vormt van het Rotterdamsebaan-project. 'Belangrijk is dat de groene Vlietzone groen blijft. Zo worden alle bomen die gekapt worden in het gebied dubbel gecompenseerd.'
Of het plan voor de bomenkap daadwerkelijk doorgaat, is overigens nog onduidelijk. De gemeente Den Haag heeft de behandeling van de vergunningaanvraag nog niet afgerond.