Hart voor Den Haag/Groep de Mos presenteert plan voor woningmarkt

Nieuwbouwhuizen in Den Haag
Nieuwbouwhuizen in Den Haag © Omroep West
DEN HAAG - Als grootste partij van de Haagse gemeenteraad kan Hart voor Den Haag/Groep de Mos bijna niet anders dan blij zijn met de woonplannen van wethouder Boudewijn Revis. Toch denkt dat de partij dat het nog beter kan. Daarom lanceert Hart voor Den Haag vijf plannen om de woningmarkt verder uit het slop te trekken.
In de woonagenda van Revis wordt tot 2023 uitgegaan van 4.000 tot 5.000 extra inwoners per jaar. Raadslid William de Blok zou graag zien dat Den Haag verder kijkt. 'Het aantal inwoners steeg de afgelopen vijf jaar gemideld met 5.300 mensen per jaar, omdat Den Haag aantrekkelijk is. We houden nu de vraag al niet meer bij, waar willen we heen met onze stad in de jaren na 2023?'
Ook voor de korte termijn heeft De Blok plannen om de Haagse woningmarkt een boost te geven. Zo wil hij om huisjesmelkerij te voorkomen een Haags keurmerk voor 'goed verhuurderschap' invoeren. Daarnaast wil hij de voor- en nadelen van de zelfbewoningsplicht in kaart brengen. Die verplicht huizenkopers om hun huis zelf te bewonen en zou moeten voorkomen dat huizen massaal worden opgekocht en verhuurd.

Meer kleine woningen

Volgens De Blok zou er bij nieuwe hoogbouw modulair gebouwd moeten worden. Kleine woningen zouden dan in een later stadium - als de crisis op de woningmarkt is opgelost - kunnen worden omgezet in grotere units. Voor eenpersoonshuishoudens zouden containerwoningen tijdelijk moeten worden toegestaan. Tenslotte zouden er meer mogelijkheden moeten komen voor woonwagenbewoners.
De Haagse PVV komt woensdag met een eigen plan voor de woningmarkt. De partij stelt voor te stoppen met het bouwen van sociale huurwoningen in Den Haag. Volgens raadslid Karen Gerbrands heeft Den Haag niet te weinig sociale huurwoningen, maar te veel kansarme allochtonen die grotendeels zijn aangewezen op de sociale huursector.
'Met de bouw van nog meer sociale huurwoningen, financiert Den Haag de eigen toekomstige armoede en verpaupert de stad tegelijkertijd', zegt PVV-raadslid Karen Gerbrands. 'De helft van de nieuwe inwoners van de afgelopen jaren was aangewezen op een sociale huurwoning en bijna 20% van de huishoudens in een sociale huurwoning heeft een uitkering. Waarom gaan we dan in godsnaam nóg meer goedkope woningen bouwen voor nóg meer kansarme allochtonen in een stad waar de problemen al zo groot zijn.' Om te voorkomen dat oorspronkelijke Hagenaars de dupe worden van de bouwstop, moet er voor hen een voorrangsregeling komen, vindt de PVV.

PvdA mordicus tegen

Martijn Balster van de PvdA is mordicus tegen dit standpunt. Hij wil dat er veel meer sociaal gebouwd wordt. 'Meer dan honderdduizend Hagenaars zijn inmiddels actief op zoek naar een betaalbare huurwoning', zegt hij. 'Met nieuwbouw van ongeveer twee procent dit jaar en een lage verwachting daarna, wordt deze groep steeds groter.'
Volgens Balster willen de Haagse corporaties wel meer doen maar hebben zij de financiële middelen niet. Balster: 'De PvdA wil dat de investeringscapaciteit van corporaties omhoog gaat. Daarom moeten we af van de verhuurdersheffing.' De verhuurdersheffing is een soort belasting die het rijk vraagt aan woningcorporaties. Corporaties moeten een heffing betalen over de WOZ-waarde van hun huurwoningen