Den Haag: jaarlijks geen 4.000 maar 4.500 mensen uit de bijstand

DEN HAAG - Geen 4.000 maar 4.500 mensen per jaar uit de bijstand en aan het werk. De gemeente Den Haag presenteerde woensdag een plan om tot 2022 ieder jaar 500 mensen meer dan eerder was voorzien aan een baan te helpen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder afgesproken om jaarlijks 4.000 mensen aan het werk te krijgen. Om dat aantal met 500 per jaar te verhogen is de komende jaren 18 miljoen euro extra beschikbaar. Om te zorgen dat het echt lukt worden alle bijstandgerechtigden persoonlijk benaderd. Daarbij wordt gekeken naar wat ze kunnen, maar ook naar wat hen belemmert. Mensen krijgen een vaste begeleider die ze gaat helpen.
Daarnaast wil de gemeente afspraken maken met werkgevers over het in dienst nemen van mensen in de bijstand. Ook is er afgelopen maandag een website gelanceerd waar werkgevers kunnen zoeken naar mensen die al aan het werk kunnen, een soort online kaartenbak onder de naam HalloWerk.

Vacatures niet vervuld

'We zien dat veel werkgevers steeds meer vacatures niet vervuld krijgen. Dat remt de economische groei. Tegelijkertijd doen nog altijd 22.000 mensen in Den Haag langdurig een beroep op de bijstand', zegt wethouder Rachid Guernaoui van Werkgelegenheid. Het nieuwe plan moet vraag en aanbod dus beter bij elkaar brengen.