Nieuw armoedebeleid Leiden onder vuur

LEIDEN - In Leiden is flinke kritiek op een bezuinigingsmaatregel waar minima de dupe van dreigen te worden. Het linkse college van B&W wil het armoedebeleid drastisch veranderen waardoor Leidenaars niet meer automatisch bijvoorbeeld een telefoon- of sportabonnement vergoed krijgen.
De SP en Partij Sleutelstad hebben maar liefst 25 kritische vragen aan de verantwoordelijk wethouder gesteld over het nieuwe beleid. De SP is er vooral bang dat een hele grote groep mensen het met minder zorg moet gaan doen.
'Ze kunnen nu bijvoorbeeld nog declaraties indienen om zwemabonnementen of internetabonnementen vergoed te krijgen, maar in het nieuwe systeem is dat niet meer vanzelfsprekend', zegt SP-raadslid Thomas van Halm. Die declaratieregeling wordt afgeschaft.'

Meer maatwerk

Als de raad instemt met het plan dat er nu ligt, krijgt Leiden per 1 juli 2019 een nieuw armoedebeleid. Het huidige systeem gaat compleet op de schop. Het is de bedoeling dat bijstandsgerechtigden geholpen worden om zelfredzamer te worden en om slim en verantwoord met hun geld om te gaan. Wethouder Marleen Damen (PvdA) wil naar Zaandams voorbeeld een beleid waarbij veel meer maatwerk geleverd zal worden.
'De kern van het nieuwe beleid is dat we de mensen die al lang rond het minimum leven een stap vooruit willen laten maken', legt wethouder Marleen Damen uit. 'We zien nu dat we met het oude beleid mensen in armoede houden en we willen nu met meer maatwerk kijken hoe ze weer mee kunnen doen in de stad.'

Veel veranderingen voor minima

Dat betekent dat er veel gaat veranderen voor de 6.200 huishoudens in Leiden die een beroep kunnen doen op het minimabeleid. Er komt nu een systeem waarbij Wijkteams en Jeugd en Gezinteams bij huisbezoeken gaan beoordelen welke kosten een cliënt vergoed zou kunnen krijgen. Mocht een cliënt het niet eens zijn met zo'n beslissing, dan is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
Volgens Margreet Stol, zelf al jaren werkzaam in de maatschappelijke sector, legt de gemeente daarmee veel te veel verantwoordelijkheid neer bij de medewerkers van de Wijkteams en de Jeugd en Gezinsteams. 'Die teams zijn helemaal niet bedoeld voor minimabeleid', zegt Stol. 'Het risico is groot dat ze overbelast raken en dat er dan dus extra wachttijd komt voor echte hulpvragen.' Ze wijst er ook op dat de gemeente niet overlegd heeft met de sector en de cliëntenraden. Het hele beleid is gebaseerd op een pilot-project van de gemeente Zaandam dat nog niet eens geëvalueerd is.'

Veel losse eindjes

Het advies van Stol aan de gemeente Leiden is dan ook om eerst het Zaandamse evaluatierapport af te wachten. 'Het lijkt mij dat dit plan veel te overhaast in de inspraak is gekomen want er zijn nog veel te veel losse eindjes.'
Wethouder Damen is niet zo bang voor overbelasting van de Wijkteams. 'Ik denk niet dat ze er echt een taak erbij krijgen', legt ze uit. 'Want het is ook echt een wens van de teams om een budget te hebben om mensen snel te kunnen helpen zonder bureaucratie. Zij kunnen dit heel goed en we zijn erover met ze in gesprek. En als de werkdruk toch te groot is kunnen we kijken of er meer mensen bij kunnen.'