Openbaar vervoer Den Haag wordt niet gratis: dat is te duur

DEN HAAG - Het openbaar vervoer in en rond Den Haag wordt niet gratis. 'Gratis openbaar vervoer bestaat niet', aldus de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit). Als de passagiers niet meer meebetalen aan hun reis, zou jaarlijks een 'aanzienlijke extra som geld' nodig zijn om die kosten te dekken. Dat geld hebben de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk niet, stelt de wethouder in antwoorden op vragen van Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij.

Wijsmuller wilde opheldering van het Haags stadsbestuur over de in zijn ogen enorme stijging van de prijzen van het openbaar vervoer. En deed daarbij ook de suggestie om het juist gratis te maken voor de reiziger. Maar dat gaat dus niet gebeuren, aldus de Haagse wethouder. Volgens hem worden de kosten voor het ov voor de helft betaald door de metropoolregio, die daarvoor weer geld krijgt van het Rijk. De andere helft wordt bekostigd door de reiziger zelf.

Van Asten ziet daarom geen andere mogelijkheid dan de passagiers een flink deel te laten meebetalen. 'Hier speelt mee dat de reizigersbijdrage de vervoerder stimuleert om het vervoer zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vervoersvraag en het vervoer kosteneffectief aan te bieden. Wij zijn daarom voorstander van het principe dat de reiziger substantieel meebetaalt aan de kosten van zijn reis met het ov', stelt hij. Uitzondering hierop zijn de reizigers met een Ooievaarspas, die gratis kunnen reizen.

Prijs omhoog

De prijs voor een ritje met het openbaar vervoer is sinds begin dit jaar omhoog gegaan. Zo is het opstaptarief nu 0,96 euro, dat was 0,90 euro. Daarnaast is in Haaglanden het kilometertarief verhoogd van 15,7 eurocent naar 16,6 cent en in de regio Rotterdam van 13,9 cent naar 14,7. De prijs van een los kaartje is omhoog gegaan van 3,50 euro naar 4 euro en het tarief van de dagkaart 6,50 euro naar 7,10.

Door de stijging van de prijzen zouden minder mensen gebruik kunnen gaan maken van het ov, vreesde Wijsmuller. Volgens de wethouder is nauwelijks het geval. Hij stelt dat vooral het aanbod de keuze bepaalt. 'De tarieven hebben wel effect op de vervoersvraag, maar dat effect is gering. De afname van het aantal reizigers door een tariefsverhoging is daardoor beperkt.

Reputatie

Wijsmuller vroeg ook om een vergelijking van de prijzen met enkele andere (grotere) gemeenten, dit omdat 'de regio Haaglanden de reputatie heeft dat het de duurste ov-tarieven in het land heeft'. In de praktijk blijkt het tarief in en rond Den Haag echter redelijk te vergelijken met andere gebieden. Twente was vorig jaar het duurst, met 18,6 cent per kilometer, Eindhoven had hetzelfde tarief als Haaglanden, in de Drechtsteden en Leiden moesten reizigers 13,7 cent betalen.

De stijging van de tarieven is het gevolg van een jaarlijkse aanpassing van de prijzen in heel Nederland én de verhoging van het lage BTW-tarief van zes naar negen procent. De metropoolregio heeft tegen dat laatste nog wel protest aangetekend bij het Rijk, maar dat was tevergeefs.

Deel dit artikel: