Nieuwe coalitie Krimpenerwaard telt vijf partijen

De nieuwe wethouder Janette Hofman-Verwoert geflankeerd door formateur Elzinga (l) en burgemeester Cazemier
De nieuwe wethouder Janette Hofman-Verwoert geflankeerd door formateur Elzinga (l) en burgemeester Cazemier © Gemeente Krimpenerwaard
SCHOONHOVEN - De gemeente Krimpenerwaard heeft een nieuwe coalitie. Donderdagavond werd in Schoonhoven het vernieuwde het coalitieakkoord gepresenteerd, evenals een nieuwe wethouder. Het college van B&W telt nu zes wethouders uit vijf verschillende partijen.
Janette Hofman-Verwoert is de beoogde nieuwe wethouder namens de fractie van Lokaal op1. Deze partij is bij de coalitie gehaald om zo weer tot een meerderheid in de gemeenteraad te komen. In oktober vorig jaar ontstond een acute bestuurscrisis toen de coalitie van Gemeente Belang (VGBK), VVD, CU en D66 zijn meerderheid van één zetel verloor na het vertrek van een raadslid van VGBK. Het college bleef daarna demissionair aan.
De Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga werd als formateur aangesteld om te bekijken hoe het verder moest met het gemeentebestuur. 'De onderhandelingen zijn in een goede, constructieve sfeer verlopen en dit heeft in betrekkelijk korte tijd geleid tot het nieuwe coalitieakkoord dat kan rekenen op een breed draagvlak in de raad,' zo schrijft Elzinga in zijn eindrapport.

Vijf partijen

Lokaal op1 wordt de vijfde partij in het college. De fractie heeft drie zetels, waarmee de coalitie weer een kleine meerderheid heeft. De fractievoorzitter, Janette Hofman, wordt dus de nieuwe wethouder. Ze krijgt onder meer participatie en subsidies in haar portefeuille.
Om de extra coalitiegenoot tegemoet te komen zal er extra aan dacht komen voor onder meer de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de gemeente. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid om meer mensen thuis te bezoeken in plaats van ze naar het gemeentekantoor te laten komen. Ook moet het aantal regels worden verminderd en moet het voor mensen en bedrijven makkelijker worden om mee te praten over gemeentelijke plannen.

Heet hangijzer

Over het hete hangijzer waar de coalitie vorig jaar over viel zijn ook afspraken gemaakt. Het opgestapte VGBK-raadslid was het destijds niet eens met het plan om te gaan lobbyen in Den Haag voor een nieuwe brug tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk. In ruil daarvoor zou de gemeente 200 hectare poldergebied beschikbaar stellen voor woningbouw voor de regio Rotterdam. Er is nu besloten om wel vast te houden aan dit plan, maar de 200 hectare niet uitsluitend voor woningbouw aan te bieden. Er zou ook plaats kunnen zijn voor recreatie, bedrijven en natuur.