Convenant met bouwers openbaar: stapels mochten niet hoger zijn dan 35 meter

© Omroep West
DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft dinsdag toch de veelbesproken afspraken met de bouwers van de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat gemeente, bouwers, politie en brandweer hebben vastgelegd dat de stapels niet hoger mochten zijn dat 35 meter. Ook zijn nadrukkelijk afspraken gemaakt over bouwtijden en aanvoer van materiaal. Bovendien staat er in dat 'gemeente, politie en brandweer dagelijks de omvang en de hoogte van beide stapels controleren'.
Tijdens een persconferentie op 1 januari zei de Haagse burgemeester Pauline Krikke dat de bouwers zich niet aan de afspraken hadden gehouden. De stapel zou dertien meter hoger zijn dan mocht volgens de afspraken. Iets wat later nadrukkelijk werd ontkend door de bouwers. 'Er is nog niemand die daadwerkelijk de hoogte weet van de stapel van Scheveningen’, aldus Peter van Zaanen van de organisatie tijdens een persgesprek.
Als de stapel inderdaad zo hoog was als Krikke verklaarde, had de gemeente kunnen overgaan tot maatregelen. Want in het convenant staat dat als de bouwers zich niet aan de afspraken houden, dat 'kan leiden tot het niet doorgaan, dan wel beëindigen van het vuur'.

Zelf verantwoordelijk voor afvoeren materiaal

Bovendien staat er duidelijk dat als de afgesproken omvang en/of hoogte worden overschreden, de bouwers zelf verantwoordelijk zijn voor het verwijderen en afvoeren van het materiaal.
Burgemeester Pauline Krikke stelde vorige week in het debat met de gemeenteraad over de nasleep van de Oudjaarsnacht nog dat dit convenant alleen vertrouwelijk door raadsleden mocht worden ingezien. Maar na dat debat heeft zij 'nogmaals alle argumenten voor en tegen openbaarmaking van het convenant gewogen', aldus Krikke dinsdagavond in een brief aan de gemeenteraad. En nu worden de afspraken tussen gemeente, politie, brandweer en bouwers, die stammen uit 2016, toch openbaar. 'Het college vindt het van groot belang dat de gemeenteraad, binnen de beperkingen die een onafhankelijk onderzoek met zich meebrengt, zo goed mogelijk wordt gehoord én meegenomen.'

Overleg met ondertekenaars

Daarvoor heeft Krikke wel eerst overleg gehad met de andere ondertekenaars. Die blijken geen bezwaar te hebben tegen het openbaar maken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, die onderzoek doet naar de gebeurtenissen in de Oudjaarsnacht, heeft ook laten weten geen problemen te hebben met het feit dat het nu toch openbaar wordt.
Het stuk dateert dus al uit 2016 en is daarom ondertekend door toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen. Maar volgens Krikke zou het 'sinds de ondertekening iedere jaarwisseling onverkort van toepassing' zijn geweest. De burgemeester: 'Die actuele status van het convenant is door de gemeente en de organisaties van de vreugdevuren ook ieder jaar erkend.'

Afspraken over bouwwijze

Wel werden hier bovenop nog jaarlijks 'aanvullende afspraken' gemaakt. Daarbij zou het voor de jaarwisseling van 2017-2018 zijn gegaan om afspraken over verbreding van de bodem van vijftien bij vijftien meter  naar twintig bij twintig meter. Ook werden extra afspraken gemaakt over de bouwwijze van de stapels – die moest 'trapsgewijs' zijn. Bovendien zou het vuur van bovenaf moeten worden aangestoken. Met de Scheveningers werden nog eens een akkoord gesloten over de plek van de vuurwerkshow ten opzichte van de vuurstapel.
Voor afgelopen jaarwisseling werden de afspraken opnieuw aangepast. Toen is de bodem opnieuw verbreed, nu naar tweeëntwintig bij tweeëntwintig meter 'ten behoeve van de stabiliteit en veiligheid'. Ook zou expliciet zijn vastgelegd dat er alleen pallets mochten worden verbrand.

Reactie Haagse gemeenteraad

De partijen in de Haagse gemeenteraad zijn blij met het openbaar maken van het convenant, maar blijven toch kritisch. 'De hoogte is vastgesteld, de gemeente regelt te kunnen ingrijpen en kan aansteken verbieden bij overtreding. Maar deed dat dus niet,' zegt Martijn Balster (PvdA). Pieter Grinwis (CU/SGP) denkt dat de gemeente, en in mindere mate de brandweer, 'een zware pijp lijken te gaan roken.' De gemeente heeft zich volgens Grinwis aan opmerkelijk weinig afspraken uit het convenant gehouden.
Een conclusie die ook Robert Barker (Partij voor de Dieren) trekt: 'Fijn dat het convenant openbaar is gemaakt. Gemeente, brandweer en politie controleren de omvang en hoogte en bij overschrijding moet de organisatie dat deel afbreken. Dat is niet gebeurd.' Joris Wijsmuller (HSP) vindt het 'goed dat het convenant alsnog openbaar is zodat afspraken voor alle betrokkenen bekend zijn.' Toch ziet Wijsmuller het convenant liever in de prullenbak verdwijnen: 'Wat mij betreft is het convenant hierbij meteen ook geschiedenis, want dit moeten we nooit meer zo doen.'

Reactie bouwers Scheveningen

De organisatie van Scheveningen zegt in het tv-programmma De Hofbar dinsdagavond dat ze 'het convenant niet eerder hebben gezien, vanavond voor het eerst. Er is het hele jaar niet over gesproken.' Dennis Rog en Ab Massa zaten in het programma om hun kant van het verhaal te vertellen. Volgens de organisatoren is er niet met hen overlegd over het openbaar maken van het convenant, terwijl burgemeester Krikke beweerde met alle partijen te hebben gesproken. Rog opperde om ieder jaar een nieuw convenant door alle partijen te laten tekenen. Het huidige convenant is in 2016 opgesteld.  
Lees alles over de vonkenregen op Scheveningen in ons dossier.