Opnieuw extra rijstrook voor A4 tussen Burgerveen en Den Haag?

REGIO - Extra rijstroken op de A4 tussen Burgerveen en Den Haag moeten zorgen voor minder files op misschien wel het hardnekkigste fileknelpunt van Nederland. Want afgelopen jaar stond de snelweg ter hoogte van Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude in beide richtingen in de file top-10. Voor het eind van dit jaar wordt een besluit genomen over meerdere varianten van die verbreding, die momenteel wordt onderzocht.
Voor een betere doorstroming van het autoverkeer op de A4 worden twee varianten onderzocht. De eerste variant voorziet in een extra rijstrook over het hele traject tussen Burgerveen en de N14. Op de A4  tussen Burgerveen en Zoeterwoude zou in de middenberm ruimte zijn voor een extra rijstrook in beide richtingen. Tussen Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg zou die extra rijstrook in de buitenberm moeten worden gerealiseerd.
De tweede variant voorziet ook in zo'n extra rijstrook. Maar daarnaast wordt ook gekeken naar een betere aansluiting van de in- en uitvoegstrook van de N11 op de A4. Deze zou er dan voor moeten zorgen dat het verkeer hier beter wordt afgewikkeld dan nu het geval is.

Ringvaartaquaduct

In het geval er een extra rijstrook komt, moet er wel een oplossing komen voor de Ringvaartaquaduct ter hoogte van Roelofarendsveen. Ook hier worden twee varianten onderzocht. In de ene variant wordt het oude aquaduct richting Den Haag vervangen door een geheel nieuwe. In de andere variant komt er een geheel nieuw aquaduct aan de oostzijde van de A4.
Het goede nieuws hier is dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat eind vorig jaar al geld heeft toegezegd. Bovenop de reeds vrijgemaakte vijftig miljoen euro heeft zij hiervoor nog eens tachtig miljoen euro apart gezet. Maar voordat het zover is, moet eerst eind dit jaar een voorkeursbesluit worden genomen. Daarna volgt de milieu-effectrapportage. En als dat allemaal goed is bevonden het tracébesluit. De aanleg van een extra rijstrook wordt dan ook niet voor 2026 verwacht.