Boskoopse kwekers willen extra gemaal, Hoogheemraadschap zegt nee

BOSKOOP - De overstromingen van vorig jaar in Boskoop hadden niet voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit een evaluatie van Hoogheemraadschap Rijnland en de belangenbehartiger van de kwekers, Greenport Boskoop.

Op woensdag 5 en donderdag 6 september zorgde noodweer voor veel schade in het gebied. Bij kwekers dreven honderdduizenden kwetsbare stekjes en planten in het water. Kwekers willen daarom een extra gemaal, maar dat is niet de oplossing, zegt het hoogheemraadschap.

'Deze schade hadden we niet kunnen voorkomen', stelt hoogheemraad Sjaak Langeslag van Hoogheemraadschap van Rijnland. 'Er vielen toen zestien emmers van tien liter op een oppervlak ter grootte van je deurmat. Tegen zulke hoeveelheden neerslag is geen kruid gewassen. Dat krijgen we niet weggepompt. Ook met een extra gemaal krijg je zo'n piekbelasting niet snel weg.'

'Eens in de paar honderd jaar'

Een extra gemaal in de Gouwepolder en het onderhoud ervan zou miljoenen kosten. Dat geld zou niet opwegen tegen de bijdrage in het wegpompen van overtollig water bij noodweer. 'Zulke buien komen volgens het KNMI ook maar eens in de paar honderd jaar voor', zegt Langeslag.

Michiel Gerritsen van de stichting Greenport Boskoop neemt het hoogheemraadschap niets kwalijk, maar vindt de aanpak voor verbetering vatbaar. 'Alles kan beter, we hebben wel kritiek op de responsetijd.' De kwekers vinden bijvoorbeeld dat het waterschap eerder met extra pompcapaciteit had moeten komen. Het duurde lang voor er aanvullende pompen waren. 'Dat kan en moet beter', vindt Gerritsen.

Waterberging kost miljoenen

Gerritsen vindt allereerst dat de gemeenten hun calamiteitenplannen beter op elkaar moeten afstemmen. 'Ten tweede moeten de dijkjes tussen de verschillende poldergebieden worden opgehoogd, zodat de overstromingskans kleiner is. En het derde is dat we ook piek- en calamiteitenbergingen gaan realiseren in ons gebied.' Het waterschap overweegt deze oplossing, maar benadrukt dat zo'n waterberging miljoenen kost.

Het hoogheemraadschap gaat de watergangen in elk geval verbreden en verdiepen, maar vraagt grondeigenaren hun verantwoordelijkheid te nemen en de kleine watergangen goed uit te baggeren en open te houden. Dat bevordert de snelheid waarmee het water wegstroomt.

Tussendijkjes ophogen

Het waterschap was al voornemens de tussendijkjes, de zogenoemde pijlvakscheidingen, op te hogen. Het waterschap hoopt dat dit project nu snel gerealiseerd wordt. Dat hangt voor een groot deel af van de medewerking van grondeigenaren, omdat deze dijkjes door tuinen en zelfs schuren lopen.

LEES OOK: Na de extreme droogte: 'Onze dijken liggen er weer goed bij'