Nieuws

Burgemeester Krikke zegt niets over afspraken met bouwers

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag weigert te zeggen op welke manier zij voorafgaand aan deze jaarwisseling nadere afspraken met de bouwers van de vreugdevuren heeft gemaakt. De oppositie in de gemeenteraad wilde weten of de afspraken - die volgens Krikke een aanvulling zijn op een basisovereenkomst uit 2016 - mondeling of schriftelijk zijn gemaakt.
Krikke gaf donderdagavond tijdens de raadsvergadering geen antwoord op deze vraag, tot irritatie van CDA, ChristenUnie, PvdD, PVV en NIDA. Zij willen dit graag weten omdat hierover verwarring bestaat, nu de bouwers zelf zeggen dat ze niet afwisten van recente afspraken. De brandstapel op het strand van Scheveningen leidde tot veel schade door een vonkenregen. Krikke zei daags daarna dat de bouwers zich niet aan de afspraken hadden gehouden en dat de twee stapels dertien meter hoger waren geworden.
Volgens de burgemeester geldt als basis het convenant uit 2016 over de vreugdevuren, dat ze eerder deze week op aandringen van de raad openbaar maakte. De inhoudelijke aanvullingen die zijn gemaakt voor deze jaarwisseling beschreef ze in een begeleidende brief aan de raad. Krikke wilde er donderdag niet verder op ingaan. Ze verwees verder naar het onafhankelijke onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uitvoert.

Brokjes informatie

Daarin zal volgens haar alles, dus ook alle afspraken over de vuren, in volledige samenhang worden bekeken. De burgemeester zei dat ze het niet wenselijk vindt dat ze op dit moment en lopende het onderzoek steeds brokjes informatie aan de raad zou geven, dus gaf ze ook niet het antwoord op deze 'ja-nee-vraag'.
Negen partijen uit de oppositie wilden na deze discussie nieuwe moties indienen om de burgemeester tot openheid te bewegen. Maar de voorzitter stond dat niet toe in deze fase van het debat. Een boze oppositie besloot na een schorsing nieuwe moties in te zullen dienen over de gang van zaken in de eerstvolgende raadsvergadering in februari. Volgens de oppositie heeft de burgemeester een informatieplicht naar raadsleden, tenzij de informatie in strijd is met het openbaar belang.
Lees alles over de vonkenregen op Scheveningen in ons dossier.