Nieuws

Vreugdevuren dreigen open zenuw te worden in Haagse politiek

DEN HAAG - Een open zenuw begint het te worden. Waarbij ieder woord, ieder voorstel, iedere brief, ieder interview én de reacties daarop weer onmiddellijk tot heftige pijn kunnen leiden.
Nog geen maand is het geleden. De jaarwisseling waarbij het vreugdevuur op het strand van Scheveningen leidde tot een vonkenregen die over straten, huizen, winkels, fietsen en auto’s raasde. Inmiddels zijn er meerdere brieven van burgemeester Pauline Krikke over naar de raad gegaan en heeft de politiek er ook al uren over vergaderd. En al die brieven en debatten leidden eigenlijk alleen nog maar tot meer vragen en nieuwe wensen voor nieuwe debatten.
De discussie donderdag in de gemeenteraad zou eigenlijk alleen nog maar een afronding zijn van de commissievergadering van vorige week. Een verzoek van de PVV om er een ‘echt’ debat over te voeren werd ’s middags door de andere fractievoorzitters afgewezen. Dus zouden er nu slechts een paar moties kunnen worden ingediend met een daarbij een korte introductie.

Geheimgehouden convenant

Maar het openbaar maken, dinsdagavond, door Krikke van het veelbesproken en tot nu toe geheimgehouden convenant en haar interview daarover in het televisieprogramma De Hofbar, zorgden toch voor munitie voor een veel uitgebreidere discussie.
Want dat stuk gold voor de jaarwisseling 2016-2017, staat er nadrukkelijk in. En niet voor de jaren erna. Had het dan wel zeggingskracht voor deze editie van de vuren, wilde de oppositie weten. Ja, stelde Krikke stellig. Want dit convenant was ook de jaren daarna van kracht. Bovendien werden daar bovenop nog aanvullende afspraken gemaakt.

Eenvoudige ja-nee-vraag

Reden voor onder meer Partij voor de Dieren, CDA en ChristenUnie/SGP om flink door te vragen. Wisten bijvoorbeeld de huidige bouwers van Scheveningen van dat convenant? Want er was immers een wisseling van de wacht geweest bij de leiding van de mannen en vrouwen die de pallets stapelden. Volgens Krikke geen probleem. Haar handtekening stond er niet onder – Jozias van Aartsen had het stuk nog opgesteld - maar ook zij voelde zich eraan gehouden.
Adeel Mahmood van NIDA zag daarna nog een probleempuntje. Want die aanvullende afspraken over bijvoorbeeld de basis van de stapel, stabiliteit en de ‘explicitering afspraak over het te verbranden materiaal, te weten alleen pallets’, staan die ook op papier? Krikke wilde er niet direct op ingaan. Ook niet toen CDA-raadslid Daniëlle Koster haar voorhield dat het toch om een eenvoudige ja-nee-vraag ging. Toch hield Krikke haar voor dat het zo ‘simpel’ niet was. Koster: ‘Jawel, er zijn maar twee smaken.’

Geloofwaardig zijn

Waarmee het debat – bedoeld voor het indienen van een paar moties – voor zeker een groot deel van de oppositie toch eigenlijk ging of over de vraag of de brieven en antwoorden van Krikke geloofwaardig zijn.
Iets wat nog werd onderstreept door de wens van maar liefst negen oppositiepartijen om een nieuwe motie in te dienen over de informatieverstrekking door de burgemeester. Zij wilden álle afspraken die voor afgelopen jaarwisseling golden, dus niet alleen het convenant. Tot grote ontevredenheid van de coalitie en het college, die dat verzoek blokkeerden door erop te wijzen dat er gedurende de vergadering niet opeens nieuwe moties tevoorschijn kunnen worden gehaald en ter stemming worden gebracht.

Gemeentewet

Vanaf de publieke tribune werd de oppositie vervolgens bestookt met passages uit de Gemeentewet op basis waarvan zou kunnen worden geconcludeerd dat dit juist wél kan. Voormalig HSP-raadslid Jouri Oudshoorn riskeerde zelfs hardhandige verwijdering uit de zaal door zijn oud-collega’s vanaf de publieke tribune geëmotioneerd op te roepen niet in te stemmen met deze gang van zaken.
Tevergeefs. De coalitie hield de rijen gesloten, de motie mocht niet worden ingediend. En met dezelfde snelheid als waarmee de emoties opliepen, was het debat daarna ook afgelopen.

Over drie weken weer een raadsvergadering

Schrale troost, realiseerde PvdD-raadslid Robert Barker zelf ook, is dat de motie om meer informatie boven water te tillen, ook over drie weken tijdens de volgende raadsvergadering kan worden ingediend. Dan gaat er dus weer over die Oudejaarsnacht worden gesproken. En kan die zenuw ook weer heel makkelijk worden geraakt.
Lees alles over de vonkenregen op Scheveningen in ons dossier.