Dit zijn de lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland

REGIO - Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland doen zeventien partijen mee. De partijen hebben vandaag hun documenten, zoals de kandidatenlijst, ingeleverd om aan de verkiezingen mee te kunnen doen. Een goed moment dus om kennis te maken met de Zuid-Hollandse lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart.

VVD

Boskoper Floor Vermeulen (1984) is lijsttrekker namens de VVD in Zuid-Holland. Vermeulen is momenteel gedeputeerde (Verkeer en Vervoer). Bij de verkiezingen in 2015 loodst hij zijn partij naar de verkiezingsoverwinning; de VVD wordt met tien zetels de grootste in Zuid-Holland.

De VVD'er is vorig jaar genomineerd voor Beste Bestuurder 2018, door adviesbureau Necker van Naem en het magazine Binnenlands Bestuur. 'Deze jonge gedeputeerde durft buiten de provinciegrenzen te kijken en is niet te beroerd om zijn handen uit de mouwen te steken', schrijven zij over Vermeulen.

PVV

Henk de Vree voert de lijst aan van de Partij voor de Vrijheid (PVV). De 64-jarige De Vree woont in Hardinxveld-Giessendam en is sinds 2011 Statenlid, vanaf 2014 in de rol als fractievoorzitter. Doordat de PVV in 2015 wederom tot de oppositiebanken is veroordeeld, is de partij onder de leiding van De Vree de grootste oppositiepartij in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

'Wij zijn de partij die niet met beloften komt, maar zich echt inzet voor de inwoners van Zuid-Holland. Onder andere voor de infrastructuur (wegen, vaarwegen, fiets- en ruiterpaden), het tegengaan van de klimaatgekte die de burger een vermogen gaat kosten, het verlagen van de motorrijtuigenbelasting - wat mogelijk is omdat de provincie veel grotere reserves heeft dan nodig en verplicht - en natuurlijk blijven we vechten tegen het gevaar van de alsmaar oprukkende islam', aldus De Vree.

D66

Ria Oosterop-van Leussen (1952) is lijsttrekker van D66. Ze woont in Den Haag en is momenteel fractievoorzitter namens de sociaalliberalen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. In 1990 wordt ze politiek actief als raadslid in de gemeente Zoetermeer, daar is ze van 1994 tot 1998 wethouder. In 2000 wordt ze geïnstalleerd als burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Graft-De Rijp. Daarnaast is ze in 2006-2007 een half jaar waarnemend burgemeester van de aangrenzende gemeente Schermer. Naast haar activiteiten voor D66 is ze toezichthouder bij diverse maatschappelijke en culturele organisaties.

Het D66-bestuur van Zuid-Holland over hun lijsttrekker: 'Ria heeft de energie, de ervaring en de verbindende kracht om de stevige positie van D66 in de Provinciale Staten van Zuid-Holland te verankeren. Met haar gaan we het verschil maken.'

CDA

De leden van het CDA Zuid-Holland hebben Adri Bom-Lemstra (1962) unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende Statenverkiezingen. Ze is momenteel gedeputeerde in Zuid-Holland. Binnen het provinciebestuur is zij verantwoordelijk voor de portefeuille ruimtelijke ordening en economie.

Bom-Lemstra ziet haar belangrijkste opgave als volgt: 'Inzetten op het snel realiseren van de grote woningbouwopgave, waarbij een betaalbare woning voor iedereen het doel is.'

PvdA

Anne Koning (1970) uit Delft voert de lijst van de Partij van de Arbeid aan bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. Koning is al twee termijnen Statenlid voor de PvdA. Ze is eerder wethouder in Delft en lid van de Eerste Kamer geweest.

Koning over haar missie: 'We pakken woningnood aan, werken aan droge voeten ook als het heel hard regent en zetten ons in voor eerlijke banen. Dat doet de PvdA in de provincie, het waterschap en in de Eerste Kamer.'

SP

De dertigjarige Lies van Aelst uit Gorinchem staat op de eerste plek van de SP-lijst. Van Aelst is sinds 2007 Statenlid in Zuid-Holland. Van Aelst is historicus en werkt in het dagelijks leven voor de Wethoudersvereniging als adviseur en onderzoeker.

Haar opdracht omschrijft ze als volgt: 'Samen kunnen we Zuid-Holland een heel stuk socialer maken. Met genoeg betaalbare woningen, beter en betaalbaar OV, een schoner milieu en meer klimaatrechtvaardigheid.'

SGP

Nico de Jager (51) is lijsttrekker namens de SGP. Hij is momenteel fractievoorzitter van de gecombineerde SGP-ChristenUnie-fractie in Sliedrecht, zit in de Drechtraad en is succesvol formateur geweest bij de vorming van de Sliedrechtse coalitie.

De Jager: 'Met het enthousiaste Statenteam zullen we op een gedegen, positieve en passende wijze de SGP-standpunten, gebaseerd op Gods' Woord, uitdragen.'

ChristenUnie

Jacco Schonewille is de lijsttrekker namens de ChristenUnie. Vier jaar geleden staat hij op plek vier op de kandidatenlijst van de ChristenUnie, maar komt uiteindelijk net niet in de Provinciale Staten. Uiteindelijk wordt hij in 2017 Statenlid, als Statenlid Chris Schaapman afscheid neemt van de provinciale politiek. Schonewille woont in Den Haag en is in het dagelijks leven ICT-ondernemer.

Schonewille: 'Voor Zuid-Holland is het mijn wens om aansluiting te vinden bij de inwoners en een bijdrage te leveren aan een veilig, rustig en verantwoord woonklimaat.'

GroenLinks

Berend Potjer (1973) staat bovenaan het stembiljet namens GroenLinks. Potjer is op dit moment al Statenlid. Hij is geboren in Lubumbashi (Zaïre) en groeit op in Arnhem. Hij woont in Den Haag.

Speerpunten voor Potjer zijn klimaat, natuur en schoon vervoer: 'Samen met de andere kandidaten en met alle andere GroenLinksers kijk ik uit naar een goede campagne voor een groener en socialer Zuid-Holland.'

Partij voor de Dieren

Carla van Viegen uit Pijnacker staat bovenaan het stembiljet namens de Partij voor de Dieren. Ze is door de leden van de partij opnieuw gekozen tot lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. Van Viegen is sinds 2007 fractievoorzitter in Provinciale Staten voor de Partij voor de Dieren. Ook is ze fractievoorzitter in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp.

'Ik ben zeer gemotiveerd om mij voor een vierde termijn in te zetten voor dieren, natuur en milieu', aldus Van Viegen.

50PLUS

Willem Bakx uit Hillegom is lijsttrekker namens 50PLUS. Hij is momenteel fractievoorzitter. Zijn deskundigheid ligt op het gebied van het ondernemen en besturen in de gezondheidszorg, welzijn en sport.

Bakx wil 'een bijdrage leveren aan de betrokkenheid van de inwoners bij hun woon- en leefklimaat. Niet het welvaartsniveau, maar het welzijnsniveau van de inwoners staat hierbij centraal'.

DENK

Ook DENK doet voor het eerst mee bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ex-PvdA'er Metin Çelik (1970) voert de lijst aan van de politieke beweging DENK in Zuid-Holland voor de Provinciale Statenverkiezingen. Çelik vertrekt eind 2018 als Statenlid namens de Partij van de Arbeid. Namens de sociaaldemocraten is hij eerder Tweede Kamerlid (2010-2012) en gemeenteraadslid in Rotterdam (1998-2010).

Çelik: 'Het beeld is dat DENK zich alleen druk maakt over inclusiviteit en gelijkheid in de samenleving. Het klopt dat DENK iets vindt van de tweedeling in de maatschappij, maar DENK heeft een bredere visie. Bijvoorbeeld over de energietransitie, de zorg, sociale woningvoorraad, natuur en recreatie, et cetera.'

NIDA

De op islam gebaseerde partij NIDA staat in Zuid-Holland en Noord-Holland op de stembiljetten. In Zuid-Holland wordt de lijst aangevoerd door projectmanager en moskeebestuurder Bas van Noppen (46). Hij is al betrokken bij NIDA in de gemeenteraad van Rotterdam.

'Met ethisch gedreven politiek zal NIDA ook op provinciaal niveau op thema's als betaalbaar wonen, natuur en duurzaam vervoer één wereld van verschil maken', zegt Van Noppen.

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie doet voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Rob Roos (1966) voert de lijst van de partij aan. Hij is ondernemer in de energie- en telecomsector.

Roos: 'Ik ben actief voor Forum voor Democratie om een aantal zaken in Nederland écht te veranderen', zegt hij een campagnevideo. Meer kan de partij momenteel niet zeggen: er wordt nog gewerkt aan een verkiezingsprogramma, laat een woordvoerder weten aan Omroep West.

Jezus Leeft

Jezus Leeft, de politieke partij van dak-evangelist' Joop van Ooijen, doet mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten, maar alleen in de kieskring Dordrecht. Van Ooijen is bekend vanwege de tekst 'Jezus redt' op het dak van zijn boerderij langs de A15 in de gemeente Molenlanden.

Zijn partij heeft als belangrijkste verkiezingspunt: 'Volg Jezus. Hiermee sluiten we elke discussie met christenen over details. Het gaat erom te regeren zoals Jezus het wil.'

Code Oranje

Code Oranje is een nieuwe politieke beweging. Deze beweging is in oktober vorig jaar opgericht. De initiatiefnemers van Code Oranje willen burgers veel meer invloed geven. De lijsttrekker is Lucien van der Plaats uit Schiedam.

'Oplossingen gaan we niet vinden in de gangen van het Provinciehuis, maar in de samenleving waar de talenten, ervaringen en kennis zich verenigen', aldus Van der Plaats. 'Niet in achterkamertjes, maar in alle openheid. Alle belangen aan tafel. Verschillen van inzicht, kritiek en zorgen moeten worden gedeeld. En vervolgens overbrugd. Wie ergens tegen is, is ook altijd ergens voor.'

Lokale Partijen Zuid-Holland

De partij LPZH is een samenwerkingsverband van diverse lokale partijen in de provincie Zuid-Holland. Onder andere Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp, Gouda Positief, Hart voor Katwijk, NZ Lokaal en Samen voor Kaag en Braassem zijn bij deze partij aangesloten. Lijsttrekker is Bernard Minderhoud uit Nootdorp.

De partij wil dat de provincie meer rekening houdt met lokale belangen, door beter naar gemeenten te luisteren en er meer mee samen te werken.