Hoogheemraadschap van Delfland hangt vuile was buiten

DELFT - 'We kunnen het niet alleen', beklemtoont de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland, Piet-Hein Daverveldt. En daarom heeft het waterschap overal in regio waslijnen met gekleurde sokken opgehangen. Een ludiek bedoelde actie om zo mensen zelf te stimuleren om na te denken over wat zij kunnen doen tegen wateroverlast.

'We hebben te maken met klimaatverandering en steeds heftiger wordende plensbuien', aldus de dijkgraaf, terwijl hij op de Molslaan in Delft bij de waslijn over de gracht in gesprek gaat met passanten. 'Het Hoogheemraadschap is er druk mee bezig om maatregelen te nemen. Maar we kunnen dat echt niet alleen. Het is ook heel belangrijk dat inwoners van dit gebied zelf maatregelen nemen om die natte sokken te helpen voorkomen.'

Daverveldt vertelt dat bewoners van het gebied zelf een reeks aan maatregelen kunnen treffen. 'Je kunt bijvoorbeeld heel simpel denken aan je eigen tuin. Veel tuinen zijn betegeld. Zo wordt geen water doorgelaten. Dus ik zou zeggen: die tegels eruit - of in ieder geval waterdoorlatend maken - planten erin.'

Water hergebruiken

Er is meer mogelijk. Zoals een regenton aansluiten op de regenpijp, in plaats van de regen direct het riool in te laten lopen. Zo kan water worden hergebruikt in drogere periodes. En groen dak aanleggen. ‘Of misschien zijn er inwoners die kinderen op school hebben’,  voegt de dijkgraaf daaraan toe. 'Je kunt ook met scholen in gesprek gaan om daar de tegels van de pleinen te verwijderen en groenblauwe schoolpleinen te maken.'

Daverveldt benadrukt dat Delfland zelf ook tal van maatregelen neemt. Zo is er net samen met de gemeente Westland besloten om fors te investeren in nieuwe waterbergingen. En afgelopen jaar werd ook een grote waterbuffer in de wijk Spangen in Rotterdam in gebruik genomen. Hier wordt water dat op straten, plein en daken valt opgevangen. Vervolgens wordt het gefilterd en gebruikt om het voetbalveld van Sparta van water te voorzien. 'Maar vele handen maken licht werk, we hebben de mensen heel hard nodig.'

In ons televisieprogamma Water in Zicht gaan we op ontdekkingsreis naar water in een deel van Zuid-Holland. In het programma wisselen we spontane ontmoetingen in de natuur en stad af met verhalen van mensen die werken met water. Het is elke woensdag vanaf 17.00 uur te zien op TV West en wordt daarna elk heel uur herhaald.

Deel dit artikel: