Brede oproep voor directe intercity tussen Den Haag en Düsseldorf

Een intercitytrein op station Den Haag Centraal
Een intercitytrein op station Den Haag Centraal © Omroep West
DEN HAAG - Er moet een rechtstreekse intercitytrein tussen Den Haag en Düsseldorf komen. Dat vindt een brede coalitie bestaande uit de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Breda en Eindhoven, de provincies Noord- en Zuid-Holland, de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en Brainport Eindhoven. Ze roepen staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven op om een directe verbinding te realiseren.
Die oproep komt aan de vooravond van een Tweede Kameroverleg over internationaal spoor. Volgens de partijen is een snelle lijn tussen de Zuidelijke Randstad en de Duitse regio Nordrhein-Westfalen op economisch gebied belangrijk voor beide landen. Het plan sluit ook aan bij de ambities van staatssecretaris Van Veldhoven om economische knooppunten met elkaar te verbinden.
'Er zijn al stappen gezet om een directe verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf te realiseren', zegt de Haagse wethouder van Mobiliteit Robert van Asten, één van de aanjagers van de lobby voor een intercity. 'Wij vragen het kabinet om de lijn direct door te verbinden met de intercity van Eindhoven naar Den Haag. Zo krijgt een heel groot deel van Nederland een veel betere toegang tot Nordrhein-Westfalen en andersom. Dit is voor de import en export heel belangrijk, maar ook voor het uitwisselen van kennis.'

Steun van burgemeester Düsseldorf

Het plan kan rekenen op steun van Thomas Geisel, de burgemeester van Düsseldorf. 'Een directe treinverbinding tussen Düsseldorf en Den Haag via Eindhoven en Rotterdam heeft vele voordelen', stelt hij. 'Het brengt mensen dichter bij elkaar en bevordert de wetenschappelijke en economische uitwisseling. In gesprekken met de Deutsche Bahn (Duitse spoorwegmaatschappij, red.) hebben we aangegeven het project snel te willen regelen.'
De steun vanuit Duitsland doet Van Asten deugd, meldt hij. 'Het is echt een gezamenlijk belang. Ik ben vorige week samen met de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag nog op werkbezoek geweest in Nordrhein-Westfalen. Daar zie je letterlijk alle kansen die een snellere verbinding biedt. En dan hebben we het nog niet eens over de toeristenstroom gehad.'

Aantrekkelijk alternatief

Een directe intercity is daarnaast ook een goede vervanger van de auto en het vliegtuig, vinden de verschillende partijen. Van Asten: 'Reizigers stappen niet graag over of staan liever niet in de file. De trein brengt je direct in het hart van de stad. Door een goede, betrouwbare en directe intercityverbinding te realiseren, wordt de trein een aantrekkelijk alternatief.'
'Dit past ook in de ambities van het kabinet om vervoer per vliegtuig over relatief korte afstand te vervangen door duurzaam internationaal treinvervoer', vervolgt de wethouder. 'Daarom zullen we vanuit beide landsdelen bij de landelijke overheid blijven aandringen op het tot stand komen van deze lijn.'