Geheimen van verdwenen Romeins fort bij Katwijk komen boven water

KATWIJK - Archeoloog Tom Buijtendorp heeft uitgezocht hoe het Romeinse fort Brittenburg bij Katwijk - in lang vervlogen tijden door de zee verzwolgen en volledig verdwenen - eruit moet hebben gezien.
Volgens Buijtendorp was Brittenburg een 'bovengemiddeld groot fort' en de hoeksteen van de ruim 2000 kilometer lange noordgrens van het Romeinse rijk. Verschillende bronnen beschrijven een laat-Romeins fort van circa 75 bij 75 meter. Dit was in de hoek van een veel groter al bestaand Romeins fort gebouwd. Iets wat de Romeinen wel vaker deden, vertelt de archeoloog. 'Van dat oudere fort blijken verder een groot poortgebouw en badhuis beschreven en getekend te zijn.'
Volgens hem is nu ook vrijwel zeker vast te stellen dat met een aanval op dit grotere fort in 70 na Christus de Bataafse opstand begon. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus verwees in dit verband al naar een fort van dubbele omvang bij de oceaan.

Tentoonstelling

Dit weekeinde wordt er een tentoonstelling geopend in het Katwijks museum. Er verschijnt ook een boek ('Brittenburg, verdronken hoeksteen van het Romeinse rijk') van de hand van de wetenschapper. In de tentoonstelling is veel teruggevonden materiaal te zien, waaronder een gouden munt die al in een boek uit 1664 vermeld werd.
Op een recent gevonden stuk aardewerk staat de naam Marinus, volgens Buijtendorp de eerste naam van een soldaat uit het fort die bekend is. In de zeebodem zijn nog indirecte sporen van het fort gevonden, die later verder zullen worden onderzocht.