Eerste gesprekken coalitie Rijswijk waren 'constructief'

Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk
Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk © Rid van Doorn
RIJSWIJK - De verkennende gesprekken over een nieuwe coalitie in Rijswijk zijn woensdag 'constructief' verlopen. Dat zegt fractievoorzitter Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk. De gesprekken over een nieuw gemeentebestuur worden gevoerd nadat de VVD maandag uit de huidige coalitie stapte.
'Het zijn allemaal constructieve gesprekken geweest met een open houding van alle partijen', zei Bentvelzen na afloop van de gesprekken. De gesprekken gingen over welke overeenkomsten en verschillen er bestaan tussen de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen. Andere vragen die tijdens de gesprekken aan de orde kwamen: 'Hoe zie je de bestuursstijl voor je?' En: 'Welke mogelijkheden worden gezien voor de vorming van een coalitie en de samenstelling van een nieuw college?'
Over de inhoud van de gesprekken kon de fractieleider van Beter voor Rijswijk nog niets zeggen. Ook haar eigen wensen wilde ze niet kenbaar maken. 'Wat ik het liefst wil, houd ik nog even in het midden. Daar is het nog te vroeg voor. Ik wil wél graag een lokaal geluid meenemen', zei ze.

'Vertrouwen in elkaar hebben'

Om een nieuwe coalitie te vormen, moet Beter voor Rijswijk minimaal drie andere partijen bereid vinden aan de coalitie deel te nemen. De meest voor de hand liggende optie is een coalitie van Beter voor Rijswijk, VVD, D66 en CDA. Zij hebben samen een nipte meerderheid van 16 zetels (van de 31 in totaal). Mocht deze coalitie niet slagen, dan kan Beter voor Rijswijk op zoek gaan naar andere coalitiepartners. Bentvelzen wilde nog niet op de zaken vooruitlopen: 'Ik wil het liefst een zo breed mogelijk draagvlak. Aantallen maken daarin niet per se wat uit. Vertrouwen in elkaar hebben is belangrijker.'
De Rijswijkse fractievoorzitters gaan de komende dagen de balans opmaken, overleggen met eigen fracties en een vervolgdatum prikken voor de tweede gesprekken. Naar alle waarschijnlijkheid is de tweede gespreksronde begin komende week.