GL en D66: grondwaterpeil in veengebied omhoog

DEN HAAG - Het grondwaterpeil in de veengebieden, zoals in het Groene Hart, moet omhoog. D66 en GroenLinks roepen het kabinet op om actie te ondernemen, om op die manier de uitstoot van CO2 terug te dringen en schade aan funderingen van huizen te beperken.
In de veengebieden wordt het waterpeil kunstmatig laag gehouden voor agrariërs en veehouders. Daardoor kunnen ze beter op het land werken. Maar het veen verdroogt als het water verdwijnt en dat zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2.
Ook veroorzaakt de lage waterstand schade in steden en dorpen rond de veengebieden. Volgens een berekening van het Planbureau voor de Leefomgeving, uit november 2016, kunnen de kosten van het herstel en het frequente onderhoud tot 2050 oplopen tot 5,2 miljard euro.

Zuid-Holland

Ongeveer 75 procent van het oppervlak van de provincie Zuid-Holland bestaat uit bodem die gevoelig is voor bodemdaling. Onder meer in Boskoop en de Krimpenerwaard kan de bodem jaarlijks twee centimeter dalen. Dat kan komen door belasting van de slappe bodem en door veenafbraak als gevolg van de grondwaterstand.
D66 en GroenLinks komen met hun plannen vlak voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart. De partijen zijn ‘zeer kritisch op de door boerenbestuurders gedomineerde waterschappen, die een veel te laag grondwaterpeil aanhouden’.

Naar de minister

Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) bieden hun plannen maandag aan minister Carola Schouten (Landbouw) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan.