Instellingen

Islamitische partij NIDA bezorgd: 'Meldpunt discriminatie functioneert niet goed'

Stadhuis Den Haag
Stadhuis Den Haag

DEN HAAG - NIDA in de Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen over Den Haag Meldt, de plek waar mensen gevallen van discriminatie kunnen melden. Volgens de islamitische partij is Den Haag Meldt onbekend, niet onafhankelijk en heeft de voorziening onvoldoende medewerkers en kennis in huis om mensen op een goede manier te helpen. Den Haag Meldt kan zich niet vinden in de kritiek.

Gemeenten moeten een meldpunt hebben waar burgers die zich gediscrimineerd voelen terecht kunnen. Dat is een wettelijke taak. In 2017 is Den Haag gestart met Den Haag Meldt, dat is ondergebracht bij de gemeentelijke Ombudsman. Het is de opvolger van het Bureau Discriminatie Zaken (BDZ) dat in 2016 failliet ging, onder meer vanwege bezuinigingen van de gemeente Den Haag.

NIDA is ontevreden over deze constructie. 'We stellen voorop dat wij vanzelfsprekend niet twijfelen aan de onafhankelijkheid van de gemeentelijke Ombudsman', zegt NIDA-fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz. 'Maar anti-discriminatievoorzieningen die onderdeel zijn van een gemeentelijke organisatie, voldoen volgens ons niet aan de eis van onafhankelijkheid die de wet voorschrijft.'

Neutrale rol

Yvette Nass van Den Haag Meldt weerspreekt de kritiek. 'We weten dat er vragen zijn over onze onafhankelijkheid', zegt zij. ' Maar wij vinden dat de onafhankelijkheid van Den Haag Meldt bij de gemeentelijke Ombudsman geborgd is. Wij hebben een neutrale rol, juist vanwege ons ombudswerk. We zijn wel bezig met een evaluatie omdat er zorgen zijn.'

Nass onderkent dat het onderbrengen van een anti-discriminatievoorziening bij de gemeentelijke Ombudsman een 'atypische'  vorm is omdat andere gemeenten dit niet hebben. 'Maar dat wil niet zeggen dat wij niet onafhankelijk zijn. Misschien maakt onbekend, onbemind.'

Kwaliteit

NIDA twijfelt ook aan de kwaliteit van de medewerkers omdat zij naast hun ombudswerk, het opnemen van discriminatiemeldingen erbij hebben gekregen. Yilmaz: 'Zij hebben hun wettelijke taak om mensen die gediscrimineerd worden te helpen niet als hoofdtaak, maar ze doen dit werk naast hun andere ambtelijk taken.' Volgens Nass heeft deze werkwijze geen invloed op de kwaliteit van het werk. 'Wij hebben voldoende gekwalificeerd personeel', zegt ze.

Woensdagavond praat een raadscommissie van de Haagse gemeenteraad over het integratiebeleid van het college van burgemeester en wethouders.