Analyse: The show must go on; annuleren vreugdevuren geen optie

DEN HAAG - Wie is er rond de jaarwisseling de baas op de stranden van Scheveningen en Duindorp; de autoriteiten of de bouwers van de vreugdevuren aan beide kanten van het Havenhoofd? Die vraag dringt zich op na lezing van de grote hoeveelheid informatie die de gemeente Den Haag donderdag heeft vrijgegeven over de vuurstapels.

Het zijn 1.800 documenten, 700 filmpjes en 1.400 foto's die de gemeente donderdag op de eigen website publiceert naar aanleiding van de gebeurtenissen op Scheveningen, afgelopen Oud en Nieuw. Een regen van brandende stukjes en stukken hout trekt die nacht over Scheveningen. Er vallen geen gewonden, maar de schade aan woningen, straatmeubilair en auto's en fietsen is groot. Scheveningen ontsnapt aan een grote ramp.

In de nasleep van de vonkenregen zijn er over een weer een hoop verwijten gevallen. De Haagse burgemeester Krikke trekt al snel de conclusie dat de bouwers van de vreugdevuren afspraken met de gemeente met voeten hebben getreden. Die ontkennen dat op 2 januari. 'Wij herkennen ons hier absoluut niet in.'

Negeren waarschuwingen

Opmerkelijk is dat de organisatoren een dag eerder - op Nieuwjaarsdag dus - in een gesprek met de 'driehoek' (burgemeester, hoofdofficier van justitie en de politiechef) nog erkennen dat ze de afspraken niet hebben nageleefd, zo blijkt uit de notulen. Of de organisaties zich herkennen in deze lezing valt niet te controleren. Zowel 'Scheveningen' als 'Duindorp' wil donderdag niet reageren.  

De burgemeester krijgt op haar beurt verwijten van de gemeenteraad dat ze niet kordaat genoeg heeft opgetreden. Waarom is het ontsteken van de vreugdevuren niet verboden op het moment dat de gemeente weet dat de maximale bouwhoogte wordt overschreden? Op die vraag is in de grote hoeveelheid vrijgegeven documenten geen eensluidend antwoord te vinden. Wel wordt daaruit duidelijk dat de bouwers zich niet al te veel aantrekken van waarschuwingen van de gemeente.

Gevaar voor mensenlevens

Dat is overigens niet iets van afgelopen jaarwisseling. De veiligheidsrisico's rond de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp zijn jaren geleden al 'onacceptabel' en 'onverantwoord', zo blijkt uit een reconstructie van Omroep West. Bovendien komen de organisaties van de vuren 'belangrijke veiligheidsafspraken niet na', schrijft toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen aan de gemeenteraad. Toch mogen de vuurstapels meters verder de lucht in.  

Als afgelopen jaarwisseling de stapels weer hoger worden dan de maximaal toegestane 35 meter volgt geen verbod van de vreugdevuren, maar worden de hekken waar het publiek achter staat verplaatst. En als blijkt dat er bij de Duindorpse vuurstapel - waarvan de bouw is stilgelegd - toch nog vijf vrachtwagens arriveren, grijpen de autoriteiten niet in. Want ja, het incident vindt 's nachts plaats en de bouwers zijn 'onder invloed'. 'De burgemeester besluit dat het inzetten van de ME louter vanwege een eventuele overschrijding met houten pallets niet proportioneel is in relatie tot het gevaar voor mensenlevens dan wel menselijk letsel, zowel van de bouwers als van de leden van de ME. Beveiligers blijven staan om te signaleren', aldus het 'feitenrelaas' over de afgelopen jaarwisseling.

Bedreigingen

Het beeld dat uit de stukken oprijst, is er een van een ouder die een vinger geeft en een kind dat vervolgens de hele hand pakt. En als het kind zijn zin niet krijgt, deinst dat er niet voor terug om naar zwaardere middelen te grijpen. Zo worden ambtenaren bedreigd door bouwers van de vreugdevuren, aldus de notulen.

Zijn de autoriteiten bang voor een volksopstand als zij besluiten tot een 'vuurverbod'? Wat het antwoord op deze vraag ook moge zijn, feit is dat ondanks de dreigementen het niet nakomen van afspraken door de bouwers de vreugdevuren 'gewoon' worden ontstoken. The show must go on.

Lees alles over de vonkenregen op Scheveningen in ons dossier.

Deel dit artikel: