Voorschoten wil geluidsschermen tegen verkeerslawaai A4

VOORSCHOTEN - Eerder gemaakte afspraken over geluidwerende voorzieningen bij de A4 tussen Leiden en Leidschendam-Voorburg moeten alsnog worden nagekomen. Dat zegt wethouder Monique Lamers van de gemeente Voorschoten. Door de bomenkap voor de verbreding van de A4 is de overlast van het verkeerslawaai voor veel inwoners in Voorschoten alleen nog maar toegenomen.
Hoewel Voorschoten niet direct aan de A4 ligt hebben de inwoners wel geluidsoverlast. Onderzoek heeft dat volgens Lamers aangetoond: 'Het is net alsof de hele dag op je balkon een stofzuiger staat te loeien.' De anderhalve meter hoge geluidswal die nu is opgetrokken langs de A4 bij Leiden is volgens de wethouder geen oplossing.
Sinds de bomenkap voor de verbreding van de A4 is de geluidsoverlast alleen maar toegenomen. Het is de afspraak dat hier wel weer een zelfde aantal bomen zal worden geplant. Maar ook dat is onvoldoende volgens de wethouder: 'Er zal meer moeten gebeuren en dus dringen wij aan op geluidsschermen.'

Moties

Provinciale Staten gaat woensdag praten over de geluidsoverlast in Voorschoten. Meerdere partijen lijken voor de aanleg van die geluidsschermen. Maar de meningen zijn nog wel verdeeld. Zo wil de PvdA dat de provincie 3 miljoen euro inzet voor geluidswerende maatregelen en overweegt een motie hiervoor in te dienen. Ook de PVV geeft aan mogelijk met een motie te komen.
D66 en CDA hebben het standpunt dat gemeenten, provincie en het rijk samen tot een oplossing moeten komen. CDA-statenlid Maurits de Haan wil daarom een zo breed mogelijk gedragen motie indienen: 'Wij hebben met aantal andere partijen geprobeerd met een gezamenlijke motie te komen. Daarin worden geen bedragen genoemd. Maar nogmaals, wij werken aan een goede en werkbare oplossing.' Of die er ook daadwerkelijk komt zal woensdag moeten blijken.