Politiek Rijswijk: 'Maatregelen tegen criminele asielzoekers'

Asielzoekers
Asielzoekers © ANP
RIJSWIJK - De Rijswijkse politiek wil dat er maatregelen worden genomen na de zelfverwondingen en de bedreigingen in het asielzoekerscentrum in de gemeente. De partijen zijn het alleen niet eens over welke maatregelen er moeten worden genomen.
Omroep West kwam gisteren met het nieuws daarover naar buiten, nadat uitgelekte politiestukken op het bureau van de redactie belanden. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat een kleine groep Noord-Afrikanen in het asielzoekerscentrum  zichzelf tijdens of na hun aanhouding ernstig heeft verwond.
Ook probeerden ze zelfmoord te plegen in een politiecel. De criminele asielzoekers willen zo onder hun straf uitkomen of medicatie krijgen, staat te lezen in de stukken van de politie. In de Rijswijkse gemeentepolitiek wordt gemengd gereageerd op de onthullingen.

Stevig gesprek

Zo pleit de grootste partij in Rijswijk, Beter voor Rijswijk, voor 'een stevig gesprek' met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Fractievoorzitter Larissa Bentvelzen zegt: 'Het vraagt misschien wel om andere maatregelen vanuit Rijswijk.' Bentvelzen stelt zelf geen maatregelen voor.
Fractievoorzitter Constantijn Dolmans van D66 zegt dat de gemeente weinig mogelijkheden heeft om criminele feiten aan te pakken. Wel kunnen het COA en justitie actie ondernemen, vindt Dolmans.

Alles uit de kast

'Het COA moet, in samenwerking met onder andere justitie, alles uit de kast trekken om problemen met deze kleine groep asielzoekers op te lossen. Indien zij uit de zogenoemde veilige landen komen, dan moet er een snelle afhandeling van hun aanvraag komen, gevolgd door uitzetting', zegt D66.
En als dat niet mogelijk is, dan wil D66 in ieder geval snelle vervolging van strafbare feiten. 'Het is een heel kleine groep maar die ondermijnt wel het draagvlak voor humane asielopvang. Dat is niet te tolereren.'

GroenLinks: COA moet voor veilige omgeving zorgen

Marieke Alberts van GroenLinks ziet dat anders. Alberts ziet het juist als de taak van het COA om voor een veilige omgeving te zorgen. 'Het azc moet een veilige plek zijn voor mensen die zijn gevlucht uit een onveilige situatie. De negatieve berichtgeving over een kleine groep mensen vertroebelt het debat over verlenging van het contract.'
Ze doelt daarmee op de discussie in de Rijswijkse politiek en samenleving over de verlenging van het contract van dit asielzoekerscentrum in de gemeente. De asielzoekers mochten alleen in Rijswijk worden opgevangen, als de veiligheid zou worden gewaarborgd, werpt Bentvelzen van Beter voor Rijswijk tegen. 'Dit is - na het bericht op Omroep West te hebben gelezen - niet het geval. Dat is zorgelijk.'

'Deze mensen verstieren het voor vluchtelingen die hulp nodig hebben'

Ook fractievoorzitter Marja Pelzer van WIJ. Rijswijk zegt dat de veiligheid van mensen in Rijswijk - zowel binnen als buiten het azc - mag nooit in het geding zijn. 'Dat mensen die hier niet thuis horen de boel kunnen verstieren voor vluchtelingen die hulp hard nodig hebben, is uiteraard nooit de bedoeling', aldus Pelzer.
WIJ. betoogt dat de Nederlandse wet geldt in het asielzoekerscentrum en dat die te allen tijde gehandhaafd dient te worden.

D66: criminele asielzoekers uitzetten

D66 wil dat de criminele asielzoekers worden uitgezet, maar GroenLinks vindt dat iedereen die in Rijswijk woont, in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. 'Dat staat zo in de grondwet. Dus of je nou woont in het azc of in Leeuwendaal, er gelden dezelfde rechten. Tegen zaken als alcohol- en drugsmisbruik en geweldsincidenten heeft en zal de politie optreden; in de kroeg, op straat en bij een opvangplaatsen.'
GroenLinks ziet het als een humanitaire plicht om vluchtelingen op te vangen. Alberts: 'Vreemdelingen hebben het recht om in Nederland asiel aan te vragen, omdat we bescherming en opvang van vluchtelingen noodzakelijk vinden.

Bijdragen aan Rijswijkse samenleving

Alberts: 'Daar dragen we als Rijswijk al bijna drie jaar een steentje aan bij. En omgekeerd zien we veel mensen die in het azc wonen, vrijwillig bijdragen aan de Rijswijkse samenleving. Wat GroenLinks betreft blijven we, zolang de noodzaak bestaat, die hulp van bescherming en opvang in Rijswijk bieden.'
Pelzer van WIJ. Rijswijk schrikt van alle online reacties die het in de samenleving heeft losgemaakt. 'Van ons hoeft er niemand met 'een enkele reis in een kist terug', 'boven zee uit het vliegtuig gegooid te worden', 'slaag te krijgen' of zelfs 'afgeschoten te worden'. Kritiek mag, maar voor vreemdelingenhaat is in Rijswijk geen plek', aldus Pelzer.