Overlastgevers azc Rijswijk zijn uitgezet of zitten vast

DEN HAAG - De 16 overlastgevende bewoners van het azc in Rijswijk zijn inmiddels allemaal vertrokken. Dat zegt het COA. Volgens de organisatie is een deel Nederland uitgezet of vrijwillig vertrokken. Een ander deel zit vast voor diverse vergrijpen. Gisteren bleek uit een uitgelekt proces-verbaal dat ze zich in de cel probeerden van het leven te beroven of verminken. Zo hoopten ze aan medicatie te komen om in hun medicijnverslaving te voorzien. Ook probeerden ze door zelfverminking straf te ontlopen.
Volgens het uitgelekte proces-verbaal moest de politie en COA afgelopen maanden veel geweld gebruiken om de groep van 16 onder controle te houden. Maar sinds het vertrek van de groep is de rust weergekeerd op en rond het azc in Rijswijk. Het aantal incidenten is volgens het COA in februari 'nihil'.
De groep wordt in het proces-verbaal gelinkt aan het groeiend aantal winkeldiefstallen en ook aan bedrijfsinbraken in de omgeving sinds oktober 2018. De aangiftebereidheid onder winkeliers is niet groot en als het tot een zaak komt, zijn verdachten vaak met de noorderzon vertrokken.

Veilige landen

Deze 16 asielzoekers kwamen allen uit veilige landen in Noord-Afrika. Je kunt je afvragen wat deze mensen doen in een asielzoekerscentrum als ze geen kans maken op een verblijfsvergunning. Zo makkelijk gaat het echter niet. Volgens een woordvoerder van het COA wordt elk individueel geval toch apart behandeld en kosten procedures nu eenmaal enige tijd.
In het voorjaar moet de gemeente Rijswijk besluiten of het contract met het COA wordt verlengd. In de tussentijd werkt burgemeester Michel Bezuijen aan een plan van aanpak. De gemeenteraad is verdeeld over de noodzakelijke maatregelen.