Haagse politiek blokkeert debat over vreugdevuren-dossier

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad gaat geen uitgebreid debat voeren over het vrijgegeven vreugdevuren-dossier. De Partij voor de Dieren (PvdD) wilde een debat maar kreeg hiervoor onvoldoende steun. Naast de coalitiepartijen, stemden ook CDA, 50PLUS en de Partij van de Eenheid tegen. Mogelijk komt er wel een wat beperkter tweeminutendebat in de gemeenteraad op donderdag 14 maart.

Fractievoorzitter Robert Barker van de PvdD deed woensdagmiddag tijdens een commissievergadering het voorstel om een debat te voeren over het vreugdevuren-dossier. Het dossier waarin alle raadsstukken, gespreksverslagen, vergadernotulen, mails en sms'sjes  over de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp van de afgelopen 25 jaar zijn opgenomen, is vorige week op aandringen van de gemeenteraad vrijgegeven. Aanleiding is de vonkenregen die afgelopen jaarwisseling grote schade op Scheveningen aanrichtte.

Barker wilde over het dossier een debat voeren. 'Reden is dat het dossier nieuwe feiten aan het licht heeft gebracht waaruit blijkt dat burgemeester Krikke niet de waarheid heeft gesproken', lichtte hij zijn voorstel toe.

Bedreiging

Barker doelde op uitspraken en officiële verklaringen van Krikke die niet overeen komen met de gespreksverslagen. Zo bleek uit het dossier dat gemeenteambtenaren zijn bedreigd door bouwers van de vreugdevuren, terwijl dat eerder door Krikke werd ontkend. Ook stelde ze dat ze altijd een voorstander is geweest van een onafhankelijk onderzoek naar de vonkenregen maar uit het dossier blijkt dat Krikke dit in eerste instantie tegenhield.

NIDA steunde de PvdD. 'Wij willen ook een debat', zei fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz. 'Iedereen had de hoop dat het dossier meer vragen zou beantwoorden maar het tegendeel is waar gebleken. Het dossier roept alleen maar nieuwe vragen op.'

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Collegepartij D66 verbaasde zich over deze opstelling en vindt dat de raad het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) moet afwachten. De OvV komt naar verwachting na de zomer met resultaten. 'De raad wilde meer informatie van de burgemeester en dat heeft de raad gekregen met dit dossier', stelde Daniël Scheper van D66. 'Laten we er nu vooral voor zorgen dat de OvV zijn werk kan doen.'

Dat vinden ook oppositiepartijen CDA en 50PLUS. 'De burgemeester heeft veel uit te leggen maar laten we wachten op de OvV', zei CDA'er Kavish Partiman. Frans Hoynck van Papendrecht van 50PLUS is zelfs 'subiet' tegen. 'Een debat op dit moment levert de stad meer schade op dan dat het de stad goed doet.'

Ruis op de lijn

De Haagse Stadspartij (HSP) heeft begrip voor de opvatting dat de OvV eerst onderzoek moet doen. 'Dat snap ik', zei HSP'er Peter Bos. 'Maar die resultaten laten nog lang op zich wachten. Ik denk dat het voor de bewoners van Scheveningen belangrijk is om te weten of we daarom dit jaar geen pas op de plaats met de vreugdevuren kunnen maken. Bovendien is er rondom een aantal andere zaken ook ruis op de lijn.'

Uiteindelijk was er geen meerderheid voor een uitgebreid debat op korte termijn. De coalitiepartijen en oppositiepartijen CDA, Partij van de Eenheid en 50PLUS stemden dus  tegen.

Deel dit artikel: