Provincie: 'Overlast Rotterdam The Hague Airport mag niet toenemen'

DEN HAAG - Zuid-Holland wil dat de overlast voor omwonenden van Rotterdam The Hague Airport niet toeneemt. Dat hebben Provinciale Staten woensdag besloten. Op het Provinciehuis in Den Haag bespraken de politici het zogeheten luchtvaartdossier. In onze regio wordt daarbij vooral gekeken naar Rotterdam The Hague Airport. De luchthaven verzorgt naast commerciƫle vluchten ook maatschappelijke vluchten, bijvoorbeeld uitgevoerd door traumahelikopters.

In 2017 werd een recordaantal van 1,8 miljoen passagiers vervoerd en de luchthaven wil graag meer vluchten toestaan. Minister Cora van Nieuwenhuizen besluit over eventuele uitbreiding van de luchthaven. Op de huidige manier is er alleen ruimte voor meer passagiersvluchten, als de trauma- en politiehelikopters worden verplaatst naar een andere plek, maar de traumateams en de gemeente Den Haag zijn daar fel op tegen.

De proviciale politici waren het erover eens dat maatschappelijk verkeer, zoals de traumahelikoptervluchten, belangrijk is. De politiek besloot - onder aanvoering van D66-Statenlid Paul Breitbarth - vast te leggen dat de totale geluidsruimte van Rotterdam The Hague Airport en de bijbehorende overlast voor omwonenden in geen enkel scenario mag toenemen.

Snel onderzoek

Verder pleitte GroenLinks-fractievoorzitter Berend Potjer met succes voor een snel onderzoek naar alternatieven voor de gronden van Rotterdam The Hague Airport. Omdat er momenteel onderzoek wordt gedaan naar een luchthaven in zee en GroenLinks de locatie en omvang van de huidige luchthaven niet vindt passen in de ruimtelijke indeling van de provincie Zuid-Holland, wil de partij bekijken wat de andere mogelijkheden met deze gronden zijn. Dit voorstel kon op een meerderheid rekenen in de Provinciale Staten.

De PvdA pleitte tijdens het debat voor beperking van geluidsoverlast van het vliegveld. PvdA'er Willem Minderhout: ' Omwonenden vertellen nu al dat de geluidsoverlast steeds erger wordt. Een groei van Rotterdam The Hague Airport is momenteel niet mogelijk zonder extra geluidshinder voor omwonenden. Wij roepen gedeputeerde en de Rijksoverheid daarom op om het aantal vluchten naar Rotterdam The Hague Airport en Schiphol niet te laten toenemen.' Dankzij een voorstel van de PvdA wordt door de provincie bij het kabinet een pas op de plaats bepleit met betrekking tot het aantal vliegbewegingen, 'totdat onomstotelijk blijkt dat groei zonder toename van geluidshinder mogelijk is.'

'Leg nadruk op de tevreden reizigers'

Bart Privé van de PVV hoorde het aan en was niet overtuigd door argumenten van de andere partijen, als het gaat om de geluidshinder. Privé: 'De PVV zal zeker niet voorop gaan lopen in de optocht van de klagers. In tegendeel. Wij willen de nadruk leggen op de twee miljoen tevreden reizigers, die jaarlijks gebruik maken van dit vliegveld. Eveneens vragen wij opnieuw de aandacht voor die 2.500 mannen en vrouwen die op de luchthaven werkzaam zijn. Een economische factor die van belang is en die zeker niet nonchalant ter zijde kan worden geschoven.'