Nieuwe tuin bij ziekenhuis voor patiënten om kloof met thuis te verkleinen

DEN HAAG - Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft een 'beleeftuin' aangelegd om patiënten buiten te laten revalideren. Er liggen allerlei soorten bestrating en andere obstakels zodat mensen onder begeleiding weer kunnen leren lopen of omgaan met hulpmiddelen.
Het is bedacht door fysiotherapeuten van het ziekenhuis. Zij zagen dat mensen vooral binnen allerlei oefeningen deden, maar vervolgens buiten met de harde realiteit werden geconfronteerd.
'In de tuin ligt bijvoorbeeld een schelpenpad, een zandweg, een wilgentunnel en een trappetje,' vertelt fysiotherapeut en mede-initiatiefnemer Rogier Poot van het HagaZiekenhuis. 'Eigenlijk de dingen die je in het dagelijks leven ook tegenkomt, maar dan in een mooie omgeving.'

Het onbewuste stimuleren

Daardoor moet de brug naar het dagelijks leven voor patiënten verkleind worden. 'Stel je hebt een gebroken heup en het is je laatste dag in het ziekenhuis. Dan wordt de kloof met het ziekenhuis en de thuissituatie kleiner door te oefenen in een natuurlijke, realistische omgeving.'
In een beleeftuin worden mensen volgens Poot onbewust gestimuleerd om te gaan bewegen. 'Een fitnesszaal doet dat bijvoorbeeld niet. We creëren een omgeving waarbij ze denken: hé, ik heb zin om te bewegen.'

Niet alleen revalideren

Het mes snijdt aan twee kanten: er staan naast de oefenobjecten ook bankjes en planten zodat mensen die lang in het ziekenhuis liggen en eigenlijk niet buitenkomen, daar een luchtje kunnen scheppen. 'Uit de witte kamer, naar de groene tuin. De tuin beweegt daarbij in thema's met de seizoenen mee,' aldus Poot.
Of het alleen bij een beleeftuin blijft? Nee, er zijn in het ziekenhuis ook andere initiatieven om het bewegen (on)bewust te stimuleren. 'Op een afdeling voor ouderen zijn we met een pilot bezig waarbij we inspelen op dingen die ze vroeger deden,' vertelt Poot. 'Door middel van bijvoorbeeld oude spelletjes proberen we de oudere patiënten meer te laten bewegen.'
Iedere afdeling van het ziekenhuis kan gebruik maken van de tuin. Burgemeester Pauline Krikke opent de tuin donderdagmiddag.