Van speciaal asfalt tot een warmtetransportleiding, dit doet de provincie aan het klimaat

DEN HAAG - Het klimaat en de energietransitie, de overgang van fossiele naar schone energie, zijn speerpunten van de provincie Zuid-Holland. Smit: 'Hier zijn wij heel veel mee bezig en dat moet ook. We leven in een gebied waar veel mensen wonen, auto's rijden en veel industrie is en we ook een beetje gezond willen leven. Wij zoeken daarom naar een nieuwe manier van het opwekken van energie.'
Op woensdag 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doet de provincie eigenlijk en wat valt er te kiezen? Omroep West gaat deze week op stap met de Commissaris van de Koning voor de verkiezingsserie 'Zuid-Holland volgens CvdK Jaap Smit'.  

Deel 3: Het klimaat.

Een van die manieren is te zien in het Westland. De N211 bij Poeldijk is CO2-neutraal. Er is speciaal asfalt gebruikt dat zorgt voor minder rolweerstand van de autobanden, op het dak van de bushokjes liggen zonnepanelen, de lantaarnpalen hebben ledverlichting en zijn ook voorzien van zonnepanelen en in het fietspad zit een warmtecollector.

Restwarmte gebruiken om huizen en kassen te verwarmen

'Deze weg is een voorbeeld van een innovatief project waar de provincie aan meegewerkt heeft', zegt Smit. 'Maar we spreken in de Statenvergadering bijvoorbeeld ook over de aanleg van een warmtetransportleiding door Zuid-Holland waarbij de restwarmte van de industrie gebruikt wordt om huizen en kassen te verwarmen.'
Veel besluiten van de provincie raken een of meerdere gemeenten. 'Elk besluit dat we nemen landt in een gemeente en dus moeten we vaak in overleg met andere overheden. We worden niet voor niets een midden-bestuur genoemd dat tussen het rijk en lokale overheden inzit. We proberen vaak partijen bij elkaar te brengen en dat zie ik ook als een belangrijke taak voor mijzelf.'

Pittig politiek debat

Volgens Smit betekent deze rol van de provincie niet dat het ontbreekt aan politiek debat. 'Zeker niet. Voordat besloten wordt om deze CO2-neutrale weg aan te leggen vindt er een pittig politiek debat plaats. Sommige partijen vinden dat er teveel duurzame innovaties in de weg zijn gestopt, andere vinden het te weinig. Dus als je wilt weten wat je moet stemmen op 20 maart, dan moet je de verkiezingsprogramma's goed bekijken want dan zie je de accentverschillen.'