'1 miljoen huizen dreigen te verzakken', gevolg droge zomer

Sproeien tegen de droogte in 2018
Sproeien tegen de droogte in 2018 © ANP
REGIO - In Nederland dreigen 1 miljoen huizen te verzakken, zegt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) tegen tv-programma De Monitor. De droge zomer van vorig jaar heeft geleid tot erg laag grondwater en dat heeft ervoor gezorgd dat het funderingsprobleem fors is toegenomen.
'De huizen die al verzakt zijn, staan in minstens 83 verschillende gemeenten. Toch zijn slechts tien gemeenten actief bezig met de problematiek, aldus directeur Dick de Jong van het KCAF. En dan te bedenken dat er 355 gemeenten zijn,' zegt De Jong. 'Gemeenten laten hun inwoners nu in de kou staan. Ze zijn bang voor precedentwerking: als we één inwoner helpen, hoeveel komen er dan nog bij?'
Die 83 gemeenten zijn slechts het topje van de ijsberg. Ook makelaars en taxateurs maken zich grote zorgen, stelt De Monitor. Het KCAF zegt elke dag nieuwe meldingen binnen te krijgen. Met name huizen van voor 1970 lopen risico: één op de vier dreigt te verzakken.

Lage grondwaterstand de boosdoener

Bij de nieuwe meldingen gaat het vooral om huizen die 'op staal' zijn gefundeerd: direct op de ondergrond. Daar is een lage grondwaterstand de boosdoener: de klei klinkt in, waardoor de bodem daalt en je huis verzakt.
Uiteindelijk ben je zelf als huiseigenaar verantwoordelijk voor de gevolgen van de grondwaterstand onder je woning. Dus ook voor de schade aan je fundering door droogte draai je zelf op. Als je onze regio in de gemeente Gouda woont, kun je wel een beroep doen op het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, waar je eventueel een lening kunt afsluiten.

Hoe weet je of je woning verzakt?

Het KCAF heeft een lijst met kenmerken opgesteld waarmee je verzakking kan constateren. De signalen die kunnen duiden op verzakking van de woning zijn de volgende:
Scheurvorming
Deze scheuren kunnen zich voordoen in gevel, binnenmuren, vloeren en plafonds. Scheurvorming kan ook optreden ten gevolge van andere oorzaken dan funderingsproblemen. Om een inschatting te maken van de mogelijk oorzaak, heeft de Vereniging Eigen Huis een scheurenwijzer.
Klemmende ramen deuren
Het verzakken van een woning gebeurt meestal niet mooi gelijkmatig. Er komen hierdoor krachten op de woning te staan waar deze niet tegen bestand is (van opzij in plaats van boven). Deur-  en raamkozijnen kunnen hierdoor vervormen. Dit worden overdreven gezegd trapeziums in plaats van rechthoeken of vierkanten. Omdat de vorm van de deur of het raam gelijk blijft, gaat het raam of de deur klemmen.  
Scheefstand
Een ander signaal van het (scheef) wegzakken van de woning zijn scheve vloeren en muren.
Hoog water onder de vloer
Wanneer het water in het kruipruim bijna tot aan de vloerplanken staat, kan dit een teken zijn van een hoge grondwaterstand (bijvoorbeeld door een grote regenbui). Het kan echter ook zijn dat het water niet hoger staat, maar de woning lager is gaan staan.
Groot hoogteverschil met de buren
Huizen met een fundering op staal zakken mee met de bodem wanneer de bovenste grondlagen inklinken. Huizen op palen rusten op diepere grondlagen, deze zakken dus niet mee. Het ontstaan van grote hoogteverschillen tussen woningen op staal (bijvoorbeeld bovenkant voordeur) kan een signaal zijn dat de woningen aan het verzakken zijn.
Het KFAC heeft een kaart gemaakt voor je eigen woning, waar je informatie kan krijgen over de bodem en fundering van je huis. Klik op viewer en vul je postcode in.