PvdA doet oproep aan 50PLUS: 'Megabezuiniging op Haagse ouderen schrappen'

PvdA-lijsttrekker Martijn Balster.
PvdA-lijsttrekker Martijn Balster. © PvdA Den Haag
DEN HAAG - De PvdA in Den Haag pleit voor het onmiddellijk schrappen van de bezuiniging op ouderen in de stad. Die oproep doet de Haagse fractievoorzitter Martijn Balster na de bekendmaking van de samenwerking tussen Hart voor Den Haag/Groep de Mos en 50PLUS.
De partijleiders Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos en Henk Krol van 50PLUS hebben dinsdagmiddag bekendgemaakt vanaf nu intensief samen te werken. Volgens De Mos zijn er met de ouderenpartij veel raakvlakken. 'We gaan samen van Den Haag een paradijs voor ouderen maken', aldus De Mos.
PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster wil boter bij de vis van 50PLUS. 'Dit stadsbestuur bezuinigt ongekend hard op kwetsbare en eenzame ouderen', zegt hij. 'Ik heb er goede hoop op dat 50PLUS eist dat deze bezuiniging direct van tafel gaat. Wij moedigen hen daar graag toe aan.'

Kleinschaliger en dichter bij de mensen

In vier jaar tijd gaat het nieuwe college van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks zo'n dertig miljoen euro bezuinigen op het welzijnswerk. Tegelijkertijd is er een bedrag van tien miljoen euro beschikbaar om de sector zo om te vormen dat er in Den Haag straks veel kleinschaliger en veel dichter bij de mensen gewerkt gaat worden. 'Innovatieve wijkgerichte initiatieven krijgen meer ruimte en vertrouwen', zo stond te lezen in het coalitieakkoord.
Met de bezuiniging van circa twintig miljoen op het welzijnsbeleid worden volgens Balster veel ouderen hard geraakt. Buurthuizen zullen mogelijk dicht moeten en in Scheveningen zijn de eerste ouderenwerkers reeds ontslagen, met het oog op de zwarte toekomst, stelt de PvdA'er.

Verbaasd en verbijsterd

Balster: 'Het heeft me van het begin af aan verbaasd. De gemeente Den Haag staat er financieel zo goed voor. En tegelijkertijd zijn er steeds meer ouderen eenzaam, met beperkte sociale contacten of met eenvoudigweg te weinig geld om voldoende te ondernemen. Dat dan juist het mes in de ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen is gezet door dit stadsbestuur, is nog steeds verbijsterend. Maar dat zou nu mooi kunnen veranderen door de invloed van 50PLUS.'
PvdA-fractiespecialist Janneke Holman vult aan: 'Vanuit de stad horen we duidelijke geluiden. Niemand ziet deze bezuiniging op de kwetsbaarste mensen in de stad zitten. Dit was en blijft een onbegrijpelijke keuze van het stadsbestuur. We zagen het afgelopen jaar dat 50PLUS hierbij veel met de oppositie optrok. Zij krijgen net als wij veel rechtstreekse signalen van ouderen in de stad, voor wie goede ondersteuning in de buurt cruciaal is. Mijn oproep aan 50PLUS en Groep de Mos: schrappen die bezuinigingen en kom met een goed welzijnsbeleid. Dat hebben onze ouderen hard nodig.'

'Te kort door de bocht'

'De samenwerking tussen 50PLUS en Hart voor Den Haag wordt niet ingezet met het stellen van eisen aan elkaar', reageert Frans Hoynck van Papendrecht, de fractievoorzitter van 50PLUS in Den Haag. 'Het leven van kwetsbare en eenzame ouderen in de stad moet erop vooruitgaan, daar zijn we beiden op gericht. De stelling van de PvdA is te kort door de bocht. We komen er in de gemeenteraad natuurlijk nog uitgebreid over te spreken en zijn blij uiteraard dat de positie van ouderen ook de PvdA zeer ter harte gaat. Welke partij eigenlijk niet?'