Veel kritiek Haagse raad op 'denkproces' burgemeester Krikke rond vreugdevuren

DEN HAAG - De antwoorden van de Haagse burgemeester Pauline Krikke over de openbaarmaking van het dossier de vreugdevuren roepen bij Haagse gemeenteraadsleden meer vragen op dan dat er kunnen worden beantwoord. Een tweeminutendebat tijdens de Haagse gemeenteraadscommissie duurde woensdag ruim drie uur.
De Haagse politici hadden vooral moeite met het feit dat de burgemeester na de vonkenregen op Scheveningen pleitte voor 'een grondige evaluatie met deskundigen'. Krikke zei eerder tijdens debatten met de gemeenteraad dat ze altijd een onafhankelijk onderzoek had gewild. Dat bevestigde de burgemeester wederom tijdens deze commissievergadering. De gemeente zou alleen de opzet voor de evaluatie maken.
Krikke bedoelde met het woord 'deskundigen' impliciet 'extern deskundigen', zei ze. Maar op 1 januari, tijdens een bijeenkomst met de Driehoek - waar de burgemeester samen met de top van politie en justitie overlegde - 'kiest de voorzitter voor een interne evaluatie', zo stond te lezen in het Driehoeksverslag dat eerder openbaar is gemaakt. Partij voor de Dieren, NIDA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, PvdA, en CDA vonden dat deze twee zaken niet met elkaar rijmen.

'Zou je ook anders kunnen lezen'

De zin 'een grondige evaluatie met deskundigen' bestempelde Krikke nu als 'ongelukkig'. Ze legde uit: 'Als je terugkijkt, komt er ineens een schijnwerper op een woord waarvan je denkt: dat zou je ook anders kunnen lezen. Ik heb ook gezegd dat ik dat betreur. Ik heb altijd benadrukt dat je het dossier in samenhang moet zien en niet op detailniveau.'
Ook de notulen van het Driehoeksverslag gaven volgens Krikke geen volledig beeld van de vergadering. 'Notulen zijn altijd een korte samenvatting van een lang gesprek. Daarom hamer ik ook steeds op de samenhang.'

'Wanneer inzicht?'

De Haagse raad en de burgemeester debatteerden veelvuldig langs elkaar heen. De raadsleden wilden weten wanneer Krikke tot inzicht kwam en een onafhankelijk onderzoek wilde instellen. Krikke antwoordde: 'Natuurlijk kan de raad zeggen dat mijn denkproces wat rommelig is geweest. Maar dat proces heeft er wel toe geleid dat ik uiteindelijk de Onderzoeksraad Voor Veiligheid heb gevraagd onderzoek te doen.'
De raad had ook vragen over de afspraken tussen de gemeente en de bouwers van de vuurstapels. Het convenant - waarin die afspraken staan - had Krikke openbaar gemaakt, maar hierin staan de afspraken voor de vreugdevuren voor de jaarwisseling van 2015-2016.

'Afspraken goed afgehecht'

Krikke zei nu dat er vorig jaar 'een allonge' is vastgesteld - een vastlegging van een kleine wijziging in de overeenkomst. 'Die staat op schrift en die zit in het dossier', zei Krikke. 'We dachten dat de afspraken goed afgehecht waren.'
'Natuurlijk had ik liever een ondertekend convenant gehad', gaf Krikke toe. 'Dat was fijner geweest.'

'Stappen doorgemaakt'

Gezien de vele specifieke vragen van de gemeenteraadscommissie stelde Krikke voor om een werkbespreking te houden. 'Ik sta hier zonder die documenten', reageerde de burgemeester. 'Ik ben met liefde bereid om aan te wijzen wat waar precies staat. Zodat we rustig door het dossier kunnen gaan.' Maar de raad had geen behoefte aan een werksessie.
Krikke zei wel te hebben geleerd van de gang van zaken. Ze gaf meerdere keren aan dat ze 'een denkproces' heeft doorgemaakt. 'Ik heb stappen doorgemaakt in mijn denken.'
Lees alles over de vonkenregen op Scheveningen in ons dossier.