Ook voor de waterschappen kun je stemmen, maar op wie? Doe MijnStem

REGIO - De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen staan voor de deur. Op 20 maart mogen alle inwoners van Zuid-Holland van 18 jaar en ouder hun stem uitbrengen. Maar op wie moet je nu stemmen als het gaat om de waterschappen?

Hoe belangrijk zijn de waterschappen nu? Moeten ze zich nog actiever bemoeien met de gevolgen van klimaatverandering? Of moeten waterschappen zich beperken tot de huidige wettelijke kerntaken: zorgen voor veiligheid en voor voldoende en schoon water?

Verkiezingen voor de waterschappen staan bekend als het zorgenkindje van de Nederlandse democratie. De opkomst is doorgaans laag; weinig burgers weten wat de waterschappen precies doen, laat staan dat ze weten wat de verschillen zijn tussen de deelnemende partijen en op welke partij ze moeten stemmen. Doe daarom de stemhulp van MijnStem.

De lijsttrekkers van de verkiezingen

In aanloop naar de verkiezingen is op deze website ook een aparte verkiezingspagina te vinden. Hier vind je verhalen terug over de provincie, de lijsttrekkers en de waterschapsverkiezing.

Deel dit artikel: