Het grote succes van de Metropoolregio? 'Gemeenten gunnen elkaar nu wat'

REGIO - Een feestje vandaag voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De club van 23 gemeenten bestaat vier jaar en dat is altijd een moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat is er bereikt en wat moet er nog gebeuren? Woensdag is de voorlopige versie van de 'strategische agenda' van de Metropoolregio gepresenteerd, waarin deze vragen worden beantwoord.

Burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer is bestuurlijk trekker van de strategische agenda. De bestuurder noemt het belang van de Metropoolregio: 'Door intensief samen te werken krijg je zaken voor elkaar bij het Rijk.' In de 23 gemeenten wonen twee miljoen mensen.

De afgelopen vier jaar, sinds de oprichting in 2015, keek de Metropoolregio vooral naar zichzelf, om alle processen goed te laten lopen. Verder richtte ze zich op het verbeteren van het openbaar vervoer en het economische vestigingsklimaat.

Investeren

Inmiddels heeft de Metropoolregio vier punten geformuleerd in de strategische agenda voor de komende vier jaar: het vernieuwen van economie, het versterken van stad en regio, het verbeteren van de bereikbaarheid en het veranderen van energie. Maar de echt belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn volgens Aptroot: 'Fors investeren in de bereikbaarheid en het vernieuwen en duurzamer maken van de regionale economie.'

De strategische plannen behelzen onder andere onderzoeken, bijvoorbeeld naar de vraag hoe gemeenten zelfrijdend openbaar vervoer kunnen regelen. Maar ook hoe gemeenten ervoor kunnen zorgen dat hun 'clusters' worden versterkt. Zo zet Den Haag in op de kenniseconomie, Zoetermeer op innovatie en Delft op start-ups.

'Light rail is de toekomst'

Het is eenvoudiger om te kijken wat de Metropoolregio tot nu toe heeft bereikt. Het grootste succes is, volgens Aptroot: 'Dat de Hoekse Lijn er komt. Light rail is de toekomst. We hebben twee jaar gedoe gehad, maar dan heb je ook wat.' De metro van Schiedam naar Hoek van Holland zou in het najaar van 2017 gaan rijden, maar meer dan wat testritten zijn er tot nog toe niet geweest.

Volgens het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf, de RET, kan het publiek nog dit jaar, 'hopelijk', van de Hoekse Lijn gebruik maken. Het valt dus te betwisten of dit een succes te noemen is, maar als de lijn eenmaal functioneert, heeft niemand het meer over de eerdere problemen, is de gedachte van Aptroot.

'Zonder Metropoolregio geen verbinding met Lansingerland'

Een ander succes noemt Aptroot de verbinding van de RandstadRail vanuit Den Haag, via Zoetermeer, naar Lansingerland. De bestuurder beweert: 'Zonder de Metropoolregio was dat niet gebeurd.' De volgende stap is nu het doortrekken van de RandstadRail-verbinding vanuit Lansingerland naar Rotterdam. Het doortrekken van de lijn naar Rotterdam gaat zo'n 700 miljoen euro kosten.

Het gaat nu zelfs zo goed met de Metropoolregio, zegt Aptroot, dat gemeenten elkaar wat gunnen als het gaat om vestigingen van bedrijven. 'Bedrijven die zich bijvoorbeeld in Zoetermeer melden, maar beter passen in Den Haag, verwijzen wij door. Andersom gebeurt het ook; dat bedrijven naar Zoetermeer worden gestuurd, omdat hier het Dutch Innovation Park is. We sturen bedrijven in de biotechnologie zelfs naar het Bio Science Park in Leiden, dat buiten de Metropoolregio ligt, maar ook daar hebben we profijt van.'

Geen uitbreiding

Ondanks de successen van de Metropoolregio wil Aptroot niet denken aan uitbreiding van de vereniging. 'Nee, we zijn nu blij dat het met deze 23 gemeenten goed gaat. Als je gaat uitbreiden, dan word je op een gegeven moment net zo groot als de provincie en dat willen we niet.'

Het is opvallend dat Aptroot zegt dat de Metropoolregio niet de provincie wil naspelen. De Metropoolregio bemoeit zich namelijk steeds meer met provinciale taken. 'Dat klopt. We waren gefocust op onze kerntaken, maar er waren steeds meer mensen die zeiden: 'Kantoren, natuur, recreatie en noem het maar op zijn ook belangrijk.' Dus daarom geven we nu ook adviezen aan de provincie op deze onderwerpen', aldus Aptroot.

Woord aan gemeenteraden

De strategische agenda is naar de gemeenteraden van alle 23 gemeenten gestuurd. Zij kunnen dan nog aangeven wat ze graag anders zouden willen zien in het document. Daarna moeten de raden akkoord en dan pas kan de Metropoolregio de agenda ook daadwerkelijk uitvoeren.

LEES OOK: Regio blij met investering in spoor, maar er blijven wensen over
LEES OOK: Wat is toch die Metropoolregio en hoe democratisch is die eigenlijk?