Het hoogheemraadschap, waar stemmen we voor?

REGIO - Waarom zou je stemmen voor het hoogheemraadschap? Er zijn verkiezingen voor, op woensdag 20 maart, tegelijk met de provinciale verkiezingen. Maar de ervaring leert dat het de meeste mensen maar matig kan boeien. De opkomst bij de vorige verkiezingen was 43 procent. Tot frustratie van de waterschappen, die graag zien dat de burger zich meer laat betrekken bij het voor Nederland o zo belangrijke beheer van het water.

Water aanvoeren in droge jaren, en opvangen en wegpompen in natte tijden, en zorgen dat het oppervlaktewater schoon is. Dat zijn kort samengevat de hoofdtaken van het hoogheemraadschap. Onze regio is verdeeld over drie van die waterschappen: Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. Alle drie bereiden zich voor op de gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld door waterbergingen aan te leggen.

'Wij hebben daarvoor bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten met de gemeente Westland voor een waterberging in De Lier', vertelt dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van het hoogheemraadschap van Delfland. 'In Den Haag leggen we er één aan naast de Rotterdamsebaan, daar kan straks 60.000 kubieke meter water in, als dat moet.'

Natuurlijke oevers

Zolang dat niet nodig is, wordt het Molenvlietpark, zoals de waterberging naast attractiepark Drievliet gaat heten, ingericht als een wandelpark met eilandjes en een voetbrug naar kantorenwijk Hoornwijck. Alleen bij overvloedige regenval wordt de waterberging volgepompt en verdwijnen de eilandjes onder water. 'Daarbij wordt dit ook een paaiplaats voor vissen en komen er natuurlijke oevers. Zo zorgen we weer voor schoner water', aldus de dijkgraaf.

Er is ook echt wat te kiezen, zo zegt Van Daverveldt. 'We kunnen jouw belastinggeld maar één keer besteden. We hebben hier in de regio een aantal zwemplassen, daar zit soms blauwalg in. Dan is het dilemma: hoeveel wil je investeren om de blauwalg tegen te gaan?'

Medicijnresten

'Andere kwestie: in hoeverre moeten we toestaan dat onze primaire waterkeringen, de duinen, ook worden gebruikt voor andere doeleinden? Of medicijnresten in het afvalwater, gaan wij die eruit zuiveren of moeten we dat al bij de bron aanpakken? Verschillende partijen denken daar verschillend over.'

Er doen twaalf partijen mee. Als je een beetje hulp nodig hebt bij het bepalen van je keuze dan is er voor elk waterschap een stemwijzer. Die kun je vinden op de site van het schap waar je onder valt.

LEES OOK: Waterschapspartij: 'We betalen te veel aan waterschap'

Meer over dit onderwerp:
PSV19 WATERSCHAPPEN DIJKGRAAF DELFLAND
Deel dit artikel: