Weidevogels krijgen landingsbaan in Maasland

MAASLAND - Een weiland speciaal voor weidevogels: de Commandeurspolder in Maasland is zo ingericht dat grutto's en kieviten er onder optimale omstandigheden kunnen leven. Donderdag werd daar een gebied van 23 hectare groot officieel geopend als eerste weidevogelkerngebied in Nederland. Vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten en natuurbeschermers uit de regio rolden daarvoor ludiek een landingsbaan voor de vogels uit.

De afgelopen tijd zijn in de Commandeurspolder sloten verbreed zodat het rustgebied minder makkelijk te betreden is door mensen. Ook zijn bloemen- en kruidenstroken ingezaaid en is zogenoemd plasdras aangelegd. Dat zijn plekken in het grasland waar regenwater lang in blijft staan. Bijzonder is ook de aanleg van speciale zandbaden voor veldleeuweriken. Het gebied wordt beheerd door drie boeren.

Landelijk gaat het niet goed met de weidevogels, de afgelopen decennia is hun aantal sterk afgenomen. In Midden-Delfland gaat het tegenwoordig weer iets beter. Dat heeft zo z'n redenen, weet boer John van Winden. 'Het is een vrij rustig gebied en dat hebben de weidevogels wel nodig.'

Deel dit artikel: