Aanslagen Christchurch: wethouder zoekt verbinding en respect voor elkaar

Rachid Guernaoui.
Rachid Guernaoui. © Omroep West
DEN HAAG - 'Als College staan wij voor een wereld waarin wij respect hebben voor ieders religie of levensovertuiging. De haat van waaruit aanslagen zoals in Nieuw-Zeeland worden gepleegd, is verwerperlijk en hoort niet thuis in deze wereld.' Met die woorden stond wethouder Rachid Guernaoui zaterdag tijdens de Vredesconferentie in de Haagse Mobarak moskee stil bij de aanslagen in Christchurch.
De Haagse wethouder hoopt dat de Nieuw-Zeelanders deze tragische gebeurtenis samen te boven zullen komen. Vrijdag had het gemeentebestuur ook al stil gestaan bij de vreselijke aanslagen in Christchurch door de vlag op het stadhuis halfstok te hangen, uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden.
In zijn toespraak riep Guernaoui zijn toehoorders op vooral ook te blijven geloven in het goede van mensen. Hij prees de Ahmadiyya Moslim Jongerenorganisatie voor het organiseren van de Vredesconferentie. 'Het doet mij goed dat de oudste moske van Nederland zich inzet voor het thema samen leven in een samenleving'.

Polarisatie

Hij benadrukte dat in een tijd van polarisatie het moedig, belangrijk en lovenswaardig is om met elkaar over maatschappelijke uitdagingen te praten. Daarbij wees hij erop dat iedereen gelijke kansen moet krijgen: 'Die kansen mogen nooit worden beperkt door waar je vandaan komt, welk geslacht je hebt of welke geaardheid. Voor iedere inwoner moeten deze kansen gelijk zijn.'
Guernaoui onderstreepte verder dat Den Haag een open samenleving is: 'Een stad zonder muren, zonder scheidslijnen tussen volken, culturen of religies.' Een samenleving die niet alleen gekoesterd maar ook beschermd moet worden: 'Daar zullen we allemaal, en elke dag opnieuw, de schouders onder moeten zetten. Met respect voor elkaar.'