Belasting waterschap Delfland hoogste van Nederland

DELFT - Mensen die in het gebied van het hoogheemraadschap van Delfland wonen, betalen het meest aan waterschapsheffingen van ons land, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huiseigenaren betalen 479 euro per jaar. Huurders zijn voor hun gezin 404 euro op jaarbasis kwijt.

In het hoogheemraadschap van Rijnland betalen mensen met een koophuis 352 euro en huurders 298 euro. In Rijnland steeg ook het tarief voor zuiveringsheffing. Het hoogheemraadschap investeerde onder meer in nieuwe en bestaande afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Dat mensen in het hoogheemraadschap van Delfland het meest betalen heeft te maken met de gevoeligheid voor wateroverlast in de omgeving, zegt een woordvoerster. Ook is het gebied economisch belangrijk.

Investeringen

'Na de wateroverlast eind vorige eeuw heeft Delfland zeer fors geïnvesteerd in het watersysteem (verbreden watergangen, vergroten capaciteit gemalen, aanleg waterbergingen) om herhaling te voorkomen', legt Thecla den Hoed van het hoogheemraadschap uit.

'De bouw van een grote afvalwaterzuivering 'De Harnaschpolder' buiten Den Haag zorgde voor hoge kosten voor de aanleg van een groot en complex transportstelsel voor aan- en afvoer van afvalwater door dichtbebouwd stedelijk gebied.'

Kosten beheersen

Delfland laat wel weten er alles aan te doen om de tarieven zo langzaam mogelijk te laten stijgen. 'Delfland heeft de afgelopen twee bestuursperioden dan ook flink bezuinigd om tarieven en kosten te beheersen', zegt Den Hoed. 'De waterzuiveringsheffing is verlaagd en de watersysteemheffing is gestabiliseerd op het niveau van de inflatie. Bovendien heeft Delfland een reserve opgebouwd om de tarieven voor de toekomst te beheersen.'

In alle 21 waterschappen van Nederland zijn de belastingen de afgelopen jaren omhoog gegaan. Dat komt vooral door extra investeringen die te maken hebben met hoge waterstanden en droogte. Voor de komende bestuursperiode verwachten de waterschappen samen 5,8 miljard euro uit te geven.Meer over dit onderwerp:
HOOGHEEMRAADSCHAP DELFLAND WATERSCHAPPEN
Deel dit artikel: