Mag je kind mee? Wat als je uitschiet? Acht vragen over het stemmen

REGIO - Het is weer zover: we mogen stemmen. Twee keer nog wel, want we stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Maar wat mag wel en wat mag niet? Geen nood: Omroep West is er om te helpen.

Oeps, paspoort vergeten! Mag ik nog stemmen?

Natuurlijk, geen enkel probleem. Als je dan maar wel een identiteitskaart of een rijbewijs bij je hebt. En jouw stemkaart. Zonder legitimatie en stemkaart mag je namelijk echt niet stemmen.

Mag ik meer dan één vakje inkleuren op hetzelfde stembiljet?

Nee! Per stembiljet mag één vakje worden aangevinkt. Als je meerdere vakjes kiest, is de stem ongeldig. Stemmen gebeurt trouwens in het rood. Dat mag een potlood, pen of lippenstift zijn. Daarmee moet het gekozen vakje goed worden ingekleurd of aangevinkt.


Mag mijn kind mee het stemhokje in?

Meestal niet. Vanwege het stemgeheim moet een stemmer alleen het stemhokje in. Alleen als een ouder een baby of een kind tot drie jaar oud bij zich heeft, kan hij of zij toestemming vragen aan de voorzitter van het stembureau om het kind mee te nemen. Kinderen op deze leeftijd kunnen namelijk geen invloed op het stemgedrag hebben. Waar deze op het oog tamelijk willekeurige leeftijdsgrens op gebaseerd is, is ons onbekend.

Overigens wordt er een uitzondering gemaakt voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze mogen door iemand worden geholpen met stemmen.

Mag ik een selfie maken in het stemhokje?

Als je gestemd hebt en het aan iedereen wil laten weten, is het toegestaan een selfie in het stemhokje te maken. Zo'n 'stemfie' leidde na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 tot commotie omdat de Kiesraad vond dat het kiesgeheim hierdoor in gevaar zou komen. Bovendien zou een foto als bewijs kunnen gelden als iemand gedwongen wordt ergens op te stemmen. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk nam het advies om de stemfie te verbieden echter niet over.

Kan ik niet wat privacy krijgen?

Een stemhokje moet altijd bestaan uit een achterwand en twee zijwanden. Beide moeten ten minste een meter breed en twee meter hoog zijn. Wat je in het hokje doet, moet zichtbaar zijn. Daarom mogen er geen gordijnen hangen voor het stemhokje.

In het stemlokaal moeten een tafel en een aantal stoelen staan voor de stembureauleden, een stembus en een of meerdere stemhokjes. De tafel moet op voldoende afstand van de hokjes worden gezet, zodat een kiezer voldoende privacy heeft. De kiezers mogen niet achter de tafel komen.

Ik heb een foutje gemaakt, wat nu?

Als je een fout hebt gemaakt op jouw stembiljet, kan je één keer een nieuw biljet krijgen van de voorzitter van het stembureau. Die maakt vervolgens het oude biljet onbruikbaar.

Mag ik gesluierd stemmen?

Ja hoor. Alleen zegt de kiesraad wel dat kiezers zich moeten kunnen identificeren. Een gesluierde kiezer kan dus door de voorzitter van het stembureau worden gevraagd om de sluier even af te doen. Als er bijvoorbeeld een dame is die zich daar niet prettig bij voelt, kan de voorzitter ervoor kiezen om dit door een vrouwelijk stembureaulid in een aparte ruimte af te laten handelen.

Mag ik dronken of stoned stemmen?

Dat hangt er vooral vanaf hoe vervelend je bent. In het stembureau is het de taak van de voorzitter om de orde te bewaren. Als iemand de orde verstoort, mag de voorzitter daartegen optreden. Dus als je je gewoon netjes gedraagt, mag je zelfs met een borrel of een lijntje coke op jouw stem uitbrengen.

Meer over dit onderwerp:
STEMMEN VERKIEZINGEN STEMFIE
Deel dit artikel: