Bestuur Haagse Hindoeschool weggestuurd om intimidatie en fraude

Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag
Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag © Omroep West
DEN HAAG - Het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool aan de Asmansweg in Den Haag is eind vorige maand onder druk van de onderwijsinspectie aan de kant gezet, samen met G., één van de oprichters. De laatste heeft daar jarenlang als alleenheerser de dienst uitgemaakt. Hij was niet bevoegd en had geen officiële bestuursfunctie, maar zou zich onder meer hebben schuldig gemaakt aan fraude, diefstal, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en intimidatie.
Dat blijkt uit meerdere stukken die Omroep West in bezit heeft en meerdere gesprekken met mensen die anoniem willen blijven. Een nieuwe interim-bestuurder is twee weken geleden begonnen om op de school schoon schip te maken.
De weggestuurde G. - in het dagelijks leven vastgoedbeheerder en aannemer - is in Surinaams-Hindoestaanse kringen in Den Haag een bekend figuur. In de jaren 90 was hij medeoprichter van de VAHON, de vereniging waaruit de Algemene Hindoe Basisschool is voortgekomen. Hij was jarenlang bestuursvoorzitter. Formeel is hij nu nog 'adviseur van het bestuur en coördinator van het busvervoer'.

'Personeel betaalt busvervoer, weigeraars kunnen vertrekken'

Het busvervoer wordt onder zijn leiding al jarenlang mede betaald door het personeel. Dat moet daarvoor 'vrijwillig' twee tot drie procent van het loon afstaan. De oprichter en oud-voorzitter G. beheert het geld maar legt daarvoor geen enkele verantwoording af. Personeel dat de korting weigert af te dragen, wordt het leven zuur gemaakt of kan vertrekken.
Ook op andere manieren maakt G. personeel het leven zuur. Een danslerares kreeg drie jaar lang helemaal niet betaald. Het beloofde contract heeft zij nooit gekregen. 'Ik kreeg af en toe honderd euro om mijn rekeningen te betalen', zegt zij. De lerares en G. kregen een relatie. Toen zij die beëindigde, bedreigde hij haar. Hij wist haar zo drie jaar lang aan het lijntje te houden.

'Gemeente kan niets doen'

De ouders zijn vorige week maandag tijdens een ouderavond ingelicht door de nieuwe directeur Edu Dumasy. In juni wordt het rapport van de onderwijsinspectie over de misstanden verwacht. De gemeente zegt weinig tegen de praktijken te kunnen doen. G. zelf reageert niet op de beschuldigingen.