Jaar Haagse raad: Groep de Mos en GroenLinks blijken hechte bondgenoten

Hechte samenwerking tussen GroenLinks en Groep de Mos
Hechte samenwerking tussen GroenLinks en Groep de Mos © Omroep West
DEN HAAG - De politieke tegenpolen Groep de Mos/Hart voor Den Haag en GroenLinks zijn naar elkaar toegegroeid. De twee partijen werden een jaar geleden de grootste winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Het leek onmogelijk om met deze twee partijen een coalitie te smeden, maar het lukte. Een jaar later zijn de twee partijen hechtere bondgenoten dan ooit voor mogelijk werd gehouden.
Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep West. We hebben op een rijtje gezet hoe vaak de partijen elkaars moties en amendementen hebben gesteund. Dat zijn formele voorstellen en plannen van politieke partijen die tijdens een gemeenteraadsvergadering in stemming worden gebracht. We hebben gekeken naar de periode april 2018 tot en met 14 maart 2019. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de data-verzameling die te vinden is op de website van de gemeente Den Haag.
Maar eerst terug naar een jaar geleden. Toen schoot Groep de Mos tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 als een komeet omhoog. De partij van Richard de Mos steeg van drie naar acht zetels en werd daardoor de grootste partij van Den Haag. Ook GroenLinks won flink en ging van twee naar vijf zetels. Op 29 maart 2018 werd de nieuwe gemeenteraad officieel geïnstalleerd.

Hans Wiegel

VVD-prominent Hans Wiegel ging al snel als verkenner aan de slag en maakte direct duidelijk dat Den Haag wat hem betreft het beste verder kon met een afspiegelingscollege, dat gevormd moest worden door de vier grootste partijen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks.
Daarmee gaf hij zichzelf een pittige opdracht. Een brug slaan tussen Groep de Mos met rechts-populistische ideeën over onder andere klimaat en de opvang van vluchtelingen en het linkse en groene GroenLinks, zou niet meevallen. Toch kreeg Wiegel de vier aan tafel en oud-minister en VVD'er Edith Schippers zette als informateur een coalitieakkoord in elkaar.

Stabiele brug

Nu blijkt dat de brug tussen Groep de Mos en GroenLinks tot nu toe stabiel is. GroenLinks diende de afgelopen periode 28 moties en amendementen in. Groep de Mos steunde maar liefst 79 procent (22) van deze GroenLinks-moties.
Zo stemde Groep de Mos in met het GroenLinks-voorstel om een ecologische verbindingszone aan te leggen in de toekomstige stadswijk in de Binckhorst en om de mogelijkheden te onderzoeken om roetconcentraties in Den Haag te meten. Ook kon het uitbreiden van de proef 'anoniem solliciteren' op het stadhuis op instemming rekenen van Groep de Mos. Deze proef moet ervoor zorgen dat meer mensen met een niet-Westerse migratieachtergrond aan het werk gaan bij de gemeente Den Haag.

Aardgas

Maar Groep de Mos keerde zich het afgelopen jaar ook tegen 21 procent (zes) voorstellen van coalitiepartner GroenLinks. De partij kon zich bijvoorbeeld niet vinden in de GroenLinks-motie om alle (nieuwbouw)woningen waar nu nog een aardgasaansluiting voor is aangevraagd, alsnog van het aardgas af te halen en om de zondagsopenstelling voor winkels te beperken tot negen uur 's avonds in plaats van elf uur.
GroenLinks was het iets minder vaak eens met Groep de Mos dan andersom. Toch steunde GroenLinks nog altijd 61 procent (20) van de 33 moties en amendementen die Groep de Mos indiende. GroenLinks was het met 39 procent (13) van de Groep de Mos-voorstellen niet eens.

Verwarde personen

GroenLinks was bijvoorbeeld positief over de motie van Groep de Mos om bestemmingsplannen niet meer standaard te printen. Verder steunde GroenLinks het plan om een Top-600 aanpak voor verwarde personen in te voeren en om te onderzoeken waar de komende jaren nieuwe sporthallen in Den Haag kunnen komen.
Maar de partij zag niets in het voorstel van Groep de Mos om een Nederlandse en een Haagse vlag een prominente, vaste plek in de raadzaal te geven. Ook was GroenLinks tegen de voorgestelde aanpak om huwelijkse gevangenschap - waarbij de partner niet meewerkt aan een scheiding tegen te gaan en wil de partij onder geen beding een Kiss & Ride plek voor touringcars op het Binnenhof.

Natuurlijke bondgenoten

GroenLinks was het overigens ook bijzonder vaak eens met de rechtse VVD. De partij steunde 89 procent (8) van de VVD-moties en amendementen. Maar binnen de coalitie staan Groep de Mos en GroenLinks het dichtst bij hun meer natuurlijke bondgenoten. Groep de Mos was het met alle moties en amendementen (9) van de VVD eens en GroenLinks met alle voorstellen van D66 (21).