Een jaar Haagse raad: hoe politieke tegenpolen elkaar vonden

DEN HAAG - De samenwerking tussen Hart voor Den Haag/Groep de Mos en GroenLinks gaat opmerkelijk goed. Zij vormen samen met VVD en D66 een coalitie in Den Haag. Het leek onmogelijk om een brug te slaan tussen de politieke tegenpolen, maar het lukte. Het vertrouwen tussen Groep de Mos en GroenLinks is de afgelopen tijd gegroeid. 'Je moet op elkaars woord kunnen vertrouwen en dat wordt waargemaakt', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns.
Groep de Mos won de gemeenteraadsverkiezingen een jaar geleden glansrijk. De rechts-populistische partij steeg van drie naar acht zetels en werd de grootste partij van Den Haag. Aan de andere kant van het politieke spectrum won GroenLinks drie zetels en kwam uit op vijf.
Aan VVD-coryfeeën Hans Wiegel en Edith Schippers de schone taak om met deze twee partijen, aangevuld met VVD en D66, een coalitie te smeden. Het duurde even, maar ze kregen het voor elkaar. Deze zomer presenteerde het kersverse college een coalitieakkoord.

Geslaagde samenwerking

En de samenwerking lijkt tot nu toe geslaagd. Omroep West zette op een rijtje hoe vaak Groep de Mos en GroenLinks elkaars moties en amendementen hebben gesteund in de periode april 2018 tot en met 14 maart 2019. Daaruit blijkt dat GroenLinks zestig procent van de Groep de Mos-voorstellen steunde. Andersom steunde Groep de Mos 78 procent van de GroenLinks-voorstellen.
De partijen onderschrijven dat de onderlinge samenwerking goed verloopt, maar dat de verschillen nog altijd groot zijn. 'Het is voor iedereen helder dat wij totaal verschillend zijn', zegt Hart voor Den Haag/Groep de Mos-fractievoorzitter Arjen Dubbelaar. 'Wij staan rechts van het midden en GroenLinks staat links van het midden. Maar we hebben goede afspraken gemaakt. Wij houden ons daaraan en GroenLinks houdt zich daaraan. Daarnaast moet je elkaar wat gunnen. Dan kun je mooie dingen voor deze stad regelen.'

Werkstuk

Voor GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns was de samenwerking met Groep de Mos allesbehalve vanzelfsprekend. Kapteijns: 'Het is net zoals vroeger op school. Je wordt in een groepje ingedeeld waarvan je in eerste instantie denkt: is dit nou de club waarmee ik een werkstuk moet gaan maken? En dan blijkt dat, als je goede afspraken maakt, er heel veel mogelijk is.'
Kapteijns is blij met het onderlinge contact. 'Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Wat ik heel positief vind van het afgelopen jaar is dat we elkaar houden aan onze afspraken. Omdat dit lukt, ontstaat er ruimte om elkaar wat te gunnen.'

Daklozenopvang

GroenLinks heeft bijvoorbeeld geld binnen geharkt voor de daklozenopvang. Kapteijns: 'Er zijn extra opvanglocaties geopend en er is 24-uursopvang gekomen. Maar we zorgen er ook voor dat er gebouwd wordt voor mensen die het echt nodig hebben en we pakken op het gebied van duurzaamheid een voortrekkersrol.'
Groep de Mos aan de andere kant is trots op het terugdraaien van betaald parkeren in sommige wijken. 'Dat is historisch', vindt Dubbelaar. 'Maar we hebben er ook voor gezorgd dat we toch geen  zevenhonderd vluchtelingen extra opvangen, zoals het vorige college wilde.' Dat betekent dat Den Haag alleen gehoor geeft aan het opvangen van het wettelijk verplichte aantal statushouders.

Meer regelen

Voor Groep de Mos is het nieuw om vanuit de coalitie te opereren. Het maakt het vaak makkelijker om dingen te regelen. 'Wij zijn nu de grootste partij in Den Haag', zegt Dubbelaar. Dat merk je op het stadhuis. Onze voorstellen worden nu serieuzer genomen dan toen we nog in de oppositie zaten.'
Deze ervaring heeft Kapteijns ook. 'We kunnen nu meer bereiken voor mensen in de stad en dat is de reden dat ik de politiek in ben gegaan. Ik wil betekenis kunnen geven aan de dingen waar ik voor sta.'