'Hindoeschool is goed ziek', invaldirecteur blijft langer

Leerlingen op de Algemene Hindoe Basisschool.
Leerlingen op de Algemene Hindoe Basisschool. © Omroep West
DEN HAAG - Om de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag opnieuw op de rit te krijgen blijft interimdirecteur Edu Dumasy langer in functie. Dat zegt hij woensdag tegen Omroep West.
'We zijn met een ommekeer bezig, je ziet aan het team dat er dingen veranderen, maar door de negatieve publiciteit is er heel veel onrust ontstaan', zegt Dumasy. 'Er zijn al vijf leerlingen van school gehaald en vanmorgen waren een paar leerkrachten eigenlijk van plan om maar niet te komen.'
Kampen in de schoolgemeenschap staan tegenover elkaar, personeel lekt informatie, ouders stellen vragen: het is voor de Amstelvener niet eenvoudig om de problemen uit het verleden de baas te worden. Dumasy lijdt onder de last uit het verleden die Omroep West over hem heeft uitgestort. Lijkt het op een Echternacher Springprocessie: twee stappen vooruit, één achteruit? 'Inderdaad.'

Oprichter G. hield van 'creatief boekhouden'

De afgelopen dag heeft Omroep West uitgebreid verslag gedaan van misstanden op de Algemene Hindoe Basisschool op de hoek van de Asmansweg en de Jan Krosstraat, tussen de Loosduinseweg en Park De Verademing. Oprichter G. hield op de achtergrond de touwtjes in handen terwijl de Onderwijsinspectie al jaren geleden duidelijk had gemaakt dat hij weg moest.  
G. maakte zich schuldig aan vriendjespolitiek, intimidatie en machtsmisbruik. Daarnaast stapelen zich bewijzen op van fraude en diefstal. 'Creatief', zou dat in zijn eigen woorden heten, volgens onze bronnen die anoniem willen blijven. Dat hield hij ook het personeel voor om te doen. 'Je moet creatief zijn.'

Organisatorische chaos, interimdirecteur blijft langer

'Het is daar organisatorisch een enorme chaos', zegt een externe deskundige die de afgelopen jaren meerdere keren heeft geprobeerd daar iets aan te verbeteren en die anoniem wil blijven. Hij was er na twee jaar 'klaar mee' en stapte op. 'G. blokkeerde alles wat ik aan verbeteringen voorstelde. Hij ging over het aannamebeleid, hij ging over het geld, en de Raad van Toezicht liet hem zijn gang gaan.'
De interimmer Dumasy erkent dat hij de puinhopen van het vorige bestuur die hij komt opruimen eerst onder ogen moet zien. 'Maar ik wil vooral vooruitkijken. Daarom is mijn contract uitgebreid.' In plaats van een paar maanden lang 18 uur per week is hij vanaf nu voorlopig tot januari fulltime in de weer voor de vroegere Vahon-school. 'Ik ben bezig een managementteam te vormen. En met de oude directeur ben ik in gesprek over haar terugkeer.'

'De school is goed ziek, hele top moet weg'

'De oude directeur en de interne begeleider hadden het kunnen aanpakken', zegt ook de deskundige, die tot vorig jaar zomer aan de school was verbonden. 'Maar zij zijn door G. weggestuurd.' G. heeft directeur Rosita Ramcharan in oktober op oneigenlijke gronden op non-actief gesteld. 'Onrechtmatig geschorst', zoals een beroepscommissie  in januari oordeelde. Meerdere bronnen benadrukken dat de chaos op de school sinds hun vertrek compleet is. De school zou hen nu hebben voorgesteld na te denken over hun mogelijke terugkeer.
'De school is goed ziek', zegt de extern deskundige. 'Er moet een tijdelijke bewindvoerder worden aangesteld, en dan geen Hindoestaan uit Den Haag. De hele directie, bestuur en Raad van Toezicht moeten weg, dit kan niet in een paar maanden worden opgelost. Als je niets doet kan ik mij niet voorstellen dat ouders daar nog hun kind op school willen houden. Het ergste dat je kan gebeuren is imagoschade, maar die is er al.'

'Op Nederlandse school was dit nooit gebeurd'

'Het zal blijken wat de Inspectie in juni zal adviseren', zegt voornoemd deskundige.  Dan wordt het onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs verwacht. 'Als de school als zeer zwak wordt bestempeld komt die onder verscherpte curatele.'  Maar veel vertrouwen heeft hij er niet in dat het goed komt. 'Er werden veertig kinderen per dag de klas uitgestuurd, zo'n cultuur kan helemaal niet. Er zaten veel kinderen die op het speciaal onderwijs horen maar G. nam alles aan.'
'De directie kon ook niets uitrichten, G. ging over het aannamebeleid. Hij had het liefst mensen met een Surinaamse kweekschool of kleuterkweekschooldiploma, volstrekt onvoldoende maar ze pasten wel in de cultuur. Op een Nederlandse school was dit nooit zover gekomen, die was allang gesloten.'

'Inspectie verrast dat G. hier nog rondliep'

Inmiddels houdt de negatieve publiciteit de nieuwe interim-directeur nog even af van zijn constructieve werkzaamheden. 'Dankzij jullie word ik platgebeld door allerlei andere media.'  En hij moet intern de gemoederen sussen nu blijkt dat veel misstanden anoniem naar buiten komen.
'Vanavond komt de Raad van Toezicht met een persbericht', belooft Dumasy. 'G. is weg, en hij blijft weg. Toen de Inspectie in januari hier plotseling voor de deur stond kwamen ze hem tot hun eigen verrassing nog in de school tegen. "We hadden toch al in 2010 gezegd dat u weg moest", zeiden ze.' Maar zoiets kan volgens Dumasy nu niet meer. Hij is hard aan de slag om verbeteringen op poten te zetten.

Vrijdag op Radio West

'Kom over een tijdje nog maar eens kijken, dan zul je het zelf zien', nodigt Dumasy ons uit. Voordat het zover is komt de interimbestuurder eerst nog langs bij Radio West, om daar zijn verhaal nader toe te lichten. Aanstaande vrijdag tussen 18.00 uur en 19.00 uur te gast bij Tjeerd Spoor in het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West 89.3 FM.