Nieuwe huizen voor mensen die weg moeten voor uitbreiding Universiteit Leiden

LEIDEN - De gemeente Leiden gaat de bewoners van het Witte Singel-Doelencomplex nieuwe woningen aanbieden in het centrum van Leiden. Ze moeten uit hun huurwoningen omdat die op termijn gesloopt gaan worden. De Universiteit Leiden wil op die plek een nieuwe campus bouwen. Maandagavond zijn de bewoners geïnformeerd over waar ze gecompenseerd worden.
Het Plexusgebouw aan de Kaiserstraat, de Waardgracht en de Langegracht in het toekomstige Energiepark zijn de drie locaties die de gemeente Leiden op het oog heeft. Op het voormalige NUON-terrein werkt Leiden aan een mini-wijkje waar de herontwikkeling van industrieel erfgoed wordt gecombineerd met groen, woningbouw en cultuur.
In 2017 besloot de gemeenteraad van Leiden in te stemmen met de plannen van de Universiteit Leiden voor een zogenoemde Humanities Campus. Hiermee wil de universiteit de groei van de faculteit Geesteswetenschappen mogelijk maken.  Alleen de SP en de ChristenUnie stemmen tegen de sloop van de woningen. De rest van de raad heeft er dan vertrouwen in dat wethouder Paul Dirkse (D66) een goede oplossing zal vinden voor de bewoners.

Meerderheid tegen verhuizen

De bewoners zelf zijn in meerderheid tegen de gedwongen verhuizing, net zoals woningbouwvereniging De Sleutels. Ook zijn ze zeer kritisch over de alternatieven die nu geboden worden. ‘Er is nog heel veel onzeker’, zegt woordvoeder Giny Schoemaker. ‘Mensen weten niet goed waar ze voor kunnen kiezen en het ziet ernaar uit dat sommigen twee keer zullen moeten verhuizen. Dat gaan ze zeker niet doen.’
Volgens de huurwet moet uiteindelijk zeventig procent van de bewoners instemmen met de verhuizing. Mochten de bewoners er toch niet uitkomen met de gemeente, dan kan de gemeente de grond onteigenen door de erfpacht op te zeggen. Dan wordt de gemeente feitelijk de verhuurder, maar ook dan moet zeventig procent van de bewoners instemmen met de nieuwe locaties.