Islamitische partij NIDA: niet langer Hagenees of Hagenaar maar Hagenoot

DEN HAAG - De politieke partij NIDA in de gemeenteraad van Den Haag wil voortaan het woord Hagenoot gebruiken in plaats van Hagenees of Hagenaar. NIDA vindt dat Hagenaar en Hagenees termen zijn, die verdeeldheid in de hand werken. Hagenoot niet. 'Het woord is gebaseerd op het feit dat iedereen stadsgenoot is van elkaar', zegt Nida-fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz.
Nida, dat zichzelf omschrijft als een op de islam geïnspireerde partij, schrijft dit in de Hagenota, een discussienota die bedoeld is als voeding voor de integratienota waar wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) momenteel aan werkt. Hierin staan ideeën en actiepunten om inwoners van de stad beter te laten samenleven.
Volgens de partij heeft het Haagse integratiebeleid van de afgelopen jaren beperkt gewerkt. De verdeeldheid in de stad is groot, vindt Nida. 'Segregatie, discriminatie en kansenongelijkheid zijn een alledaagse werkelijkheid geworden in de stad van Vrede en Recht, zonder de echte wil (of visie) vanuit de politiek en (lokale) overheid om dit te doorbreken', schrijft de partij in de nota.

Participatie

Daarom wil NIDA een radicaal andere koers. Naast het gebruik van de term Hagenoot, vindt de partij ook dat het woord integratie niet meer gebruikt zou moeten worden. Dit woord gaat niet uit van gelijkwaardigheid van alle Haagse burgers en impliceert dat alleen de nieuwe Hagenoten zich moeten aanpassen, vindt de partij.
'Wij zeggen: heel Den Haag zal moeten participeren,' staat in de nota. 'Met zijn allen maken wij deze prachtige stad en wij vormen met zijn allen het Haagse DNA. Daarom hebben wij het niet meer over integratie maar over participatie.'
Andere punten die NIDA wil:
-Extra toezicht en aandacht voor radicalisering, extremisme, rechtspopulisme en rechtsextremisme;
-Extra toezicht in Duindorp en extra aandacht voor de veiligheid van Hagenoten die er wonen en waarvan de wortels buiten Den Haag liggen;
-Als de gemeente discrimineert, dan moeten er excuses en compensatie volgen voor het slachtoffer. Ook wordt de schuldige ambtenaar ontslagen;
-Gemeente moet woon-, horeca-, sport-, stage-, werk- en/of onderwijsdiscriminatie bestrijden door maatregelen te nemen zoals het inzetten van naming and shaming' en de uitsluiting van overheidsopdrachten;
-Ondersteuning van meertalige opvoeding en onderwijs. Dat is een meerwaarde voor de stad vindt Nida;
-Een vastgestelde hoeveelheid medewerkers (quota) met verschillende culturele achtergronden bij (semi)publieke organisaties;
-Alleen nog roetveegpieten tijdens de Sinterklaasoptocht;
-Gratis parkeren met bijvoorbeeld het Offerfeest, Joods nieuwjaar of Holi;
-Een zusterstadverband aangaan met steden die het nodig hebben, te beginnen met de steden Ramallah en (Oost-)Jeruzalem.