Na twee maanden onderhandelen: nieuw gemeentebestuur Rijswijk

RIJSWIJK - Na ruim twee maanden verkennende gesprekken en onderhandelen, is er in Rijswijk een nieuw gemeentebestuur. De coalitie bestaat uit Beter voor Rijswijk, D66, Wij. Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk.

Het college in Rijswijk viel zeven weken geleden. De VVD en de rest van het Rijswijkse college verschilden van mening over het tempo waarin klimaatmaatregelen zouden moeten worden ingevoerd. Daarop werd een nieuwe coalitie gezocht, maar daar zat aanzienlijk minder tempo in. Eerst moest er worden gebouwd aan het onderlinge vertrouwen.

Dat vertrouwen was ver te zoeken, nadat bij de vorming van de eerste coalitie de partij Beter voor Rijswijk buitenspel was gezet. Toen deze coalitie klapte, doordat de VVD eruit stapte, kwam Beter voor Rijswijk weer in beeld. De VVD besloot om niet meer deel te nemen aan nieuwe gesprekken. D66 stapte nog even uit de coalitiegesprekken door gebrek aan vertrouwen. En ook GroenLinks hoorde niets meer van de onderhandelende partijen.

17 van 31 zetels

Maar toch lukte het Beter voor Rijswijk, D66, Wij. Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk om een coalitie te vormen. De vijf partijen hebben gezamenlijk 17 van 31 zetels in de gemeenteraad, een krappe meerderheid dus. De partijen leveren elk één wethouder. Larissa Bentvelzen (Beter voor Rijswijk) is verantwoordelijk voor sociaal domein, jeugd, participatie en dierenwelzijn. Bentvelzen zegt tegen Omroep West dat dit 'een logische keuze' is. Bentvelzen was namelijk elf jaar lang actief in het sociaal domein.

De andere wethouders zijn: Armand van de Laar (D66) voor ruimtelijke en economische ontwikkeling, duurzaamheid en stadsbeheer; Björn Lugthart (Wij. Rijswijk) voor mobiliteit, dienstverlening, sport, gezondheid en organisatie; Johanna Besteman (CDA) voor welzijn, cultuur en onderwijs en Jeffrey Keus (Gemeentebelangen Rijswijk) voor financiën, energietransitie en handhaving.

Motto

Het motto van dit college is 'samen bouwen aan een sociaal, veilig en duurzaam Rijswijk'. De vijf onderhandelaars schrijven in het voorwoord van het coalitieakkoord dat de plannen nog niet dichtgetimmerd zijn. 'Integendeel: in ons coalitieakkoord hebben we bewust de hoofdlijnen aangegeven. Voor plannen gaan we op zoek naar draagvlak in de samenleving.'

In het coalitieakkoord is speciale aandacht voor de positie van minderheden en kwetsbare mensen. 'We spannen ons bijvoorbeeld maximaal in om mantelzorgers te ondersteunen. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers, die we blijven ondersteunen en waarderen voor al het goede werk dat zij doen. We hebben hierbij specifieke aandacht voor jongeren, om ze te motiveren en interesseren voor vrijwilligerswerk.'

Joost Eerdmans: 'Er staat een goed team'

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam heeft deze partijen bij elkaar gebracht. Eerdmans kijkt tevreden terug op de totstandkoming van het college. 'Het nieuwe college kan vol aan de slag. Er staat een goed team', zegt Eerdmans in een eerste reactie.

Het nieuwe college wordt op dinsdag 18 april tijdens een extra gemeenteraadsvergadering in Rijswijk geïnstalleerd.

LEES OOK: Joost Eerdmans onderzoekt coalitie Rijswijk