Coalitieakkoord Rijswijk: dit zijn de plannen

DEN HAAG - De nieuwe coalitie van Rijswijk heeft vrijdagmiddag de plannen voor de rest van deze collegeperiode gepresenteerd. Het is met vijftien pagina's veel minder groot dan het boekwerk van Den Haag, dat 88 pagina's bedroeg. Maar wat staat er in de plannen van Beter voor Rijswijk, D66, Wij. Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk?

Het motto van dit college is 'samen bouwen aan een sociaal, veilig en duurzaam Rijswijk'. De vijf onderhandelaars schrijven in het voorwoord van het coalitieakkoord dat de plannen nog niet dichtgetimmerd zijn. 'Integendeel: in ons coalitieakkoord hebben we bewust de hoofdlijnen aangegeven. Voor plannen gaan we op zoek naar draagvlak in de samenleving.'

In het coalitieakkoord is speciale aandacht voor de positie van minderheden en kwetsbare mensen. 'We spannen ons bijvoorbeeld maximaal in om mantelzorgers te ondersteunen. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers, die we blijven ondersteunen en waarderen voor al het goede werk dat zij doen. We hebben hierbij specifieke aandacht voor jongeren, om ze te motiveren en interesseren voor vrijwilligerswerk.'

Vijf kernthema's

Het coalitieakkoord bestaat uit vijf kernthema's: Rijswijk voor en door iedereen; leefbaar en veilig; verder werken aan de ontwikkeling van Rijswijk; uitmuntende service vanuit het stadhuis en Rijswijk blijft betaalbaar. Vanuit deze thema's zijn de speerpunten van de nieuwe coalitie geformuleerd.

Rijswijk wil allereerst een inclusieve gemeente zijn. 'Er is plek voor iedereen en iedereen kan meedoen, ongeacht geslacht, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit of handicap', schrijven de vijf partijen gezamenlijk aan het begin. De gemeente maakt wel een keuze voor welke groep in de samenleving zij woningen wil bouwen, namelijk voor gezinnen. 'Wij bouwen naar behoefte, met extra aandacht voor huurwoningen in het middensegment (800 tot 1.200 euro huur per maand)', zo valt te lezen in het akkoord.

Energievisie

De reden dat de vorige coalitie is gestrand, was de voortvarendheid van de gemeente op het gebied van de energievisie. In deze visie zouden de eerste ideeën zijn uitgewerkt om te voldoen aan de eis om eind 2021 een transitievisie warmte vast te stellen. Voor de VVD was deze visie reden om uit de coalitie te stappen. De nieuwe coalitie schrijft over de energievisie: 'We houden nadrukkelijk rekening met het feit dat deze visie de vragen die leven bij inwoners moet beantwoorden en onzekerheden moet wegnemen. De energievisie voldoet aan de landelijke eisen en zorgt dat alle bewoners van Rijswijk ook aan deze eisen kunnen voldoen.'

Wat betreft het asielzoekerscentrum aan de Lange Kleiweg in Rijswijk, zal het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) worden gehouden aan de gemaakte afspraken die gericht zijn op de veiligheid van de bewoners van het azc, de vrijwilligers, medewerkers en de omgeving. 'Een belangrijk aandachtspunt is dat er voldoende capaciteit is, onder andere van politie, om eventuele ongeregeldheden tegen te gaan', staat in het akkoord. Een paar maanden geleden onthulde Omroep West dat een kleine groep Noord-Afrikanen in het asielzoekerscentrum zichzelf tijdens of na hun aanhouding ernstig heeft verwond. Ze deden dat om aan medicijnen te komen of een straf te ontlopen. Verder onderzoekt de gemeenten alternatieven om te voldoen aan de huisvestingsopgave van statushouders.

Lightrail moet tussenstop maken in Rijswijk

De gemeente komt met een groot plan om de verkeersveiligheid in Rijswijk te verbeteren. Knelpunten rondom veiligheid van fietspaden, zebrapaden, verkeerslichten en doorstroming van verkeer worden daarmee opgelost. 'Hierbij hebben we specifieke aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers rondom scholen en (sport-)verenigingen', zo staat te lezen in de overeenkomst. Rommelige en verloederde straten worden ook aangepakt. 'De grootste probleemstraten worden opnieuw ingericht. We zetten in op voldoende onderhoud en vernieuwing van groen, zodat het er mooier uitziet.'

Rijswijk gaat op veel punten door op de ingeslagen weg. Zo gaat de gemeente verder met de herontwikkeling van bedrijventerrein Plaspoelpolder, het Stationsgebied, winkelcentrum In de Bogaard en de Prinses Beatrixlaan. Over wegen gesproken: Rijswijk zet zich in voor een lightrailverbinding met Rotterdam The Hague Airport, met minimaal één haltestop in Rijswijk (Buiten). Als die halte er komt, dan belooft de gemeente ook het stationsgebied aan te pakken. Ook maakt de gemeente zich hard voor een goede openbaar vervoerverbinding met nieuwbouwwijk RijswijkBuiten en het ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft.

Andere opvallende punten uit het akkoord:

  • Onderzoek naar mogelijkheden en effecten van het uitbreiden van de milieuzone op de Haagweg en een onderzoek naar het instellen van een milieuzone op de Prinses Beatrixlaan voor vrachtverkeer
  • Rijswijk onderzoekt de mogelijkheid voor het vestigen van internationaal basisonderwijs
  • De gemeente kijkt naar mogelijkheden om het Museum Bescherming Bevolking aan de Van Vredenburchweg te steunen
  • Samen met de winkeliers in Oud Rijswijk wordt gekeken of een terras mogelijk is bij Museum Rijswijk
  • Om de sociale cohesie in buurten en wijken te stimuleren, biedt de gemeente ruimte aan zogenoemde Buurthuiskamers en Buurthuizen van de Toekomst
  • De gemeente onderzoekt of en wanneer nascheiden van afval goedkoper is
  • De parkeertarieven blijven laag, door een structureel overschot aan parkeeropbrengsten

LEES OOK: Na twee maanden onderhandelen: nieuw gemeentebestuur Rijswijk

Deel dit artikel: