Bijna 5.000 stemmen op Meldpunt Onveilig Verkeer; melden nog tot en met Pasen

REGIO - Bij het Meldpunt Onveilig Verkeer van Omroep West zijn in de eerste anderhalve week bijna 5.000 stemmen uitgebracht. Deze stemmen zijn verdeeld over ruim 1.100 onveilige verkeerssituaties verspreid over de regio.
Opvallend is dat veel mensen melden dat auto's te hard rijden. Volgens diverse melders zijn vooral fietsers en - in mindere mate voetgangers - de dupe van de gevaarlijke verkeerssituaties. Ook komen er veel meldingen binnen over onoverzichtelijke oversteek- en kruispunten, waar fietsers, voetgangers, auto's, bussen of trams elkaar kruisen. Veruit de meeste meldingen komen tot nu toe uit Den Haag.  
De Haagse verkeerswethouder Robert van Asten (D66) belooft dat hij daadwerkelijk wat gaat doen aan de onveilige verkeerssituaties. 'We zijn nu druk bezig met het opstellen van een nieuw Verkeersveiligheidsplan. Daar volgt altijd uit welke situaties we gaan aanpakken. Er is alle ruimte voor de input vanuit Omroep West.'
Steeds drukker
De gemeente brengt volgens de wethouder ook zelf onveilige verkeerssituaties in kaart op basis van meldingen van weggebruikers. Als er uit het meldpunt nieuwe onveilige verkeerssituaties naar voren komen, 'is dat aanleiding om daar meteen naar te gaan kijken'. Van Asten is enthousiast over het meldpunt. 'Verkeersveiligheid is ontzettend belangrijk, dat zie je ook aan hoeveel mensen reageren.'
De wethouder heeft wel een verklaring voor de hoge respons. 'Je ziet dat er heel veel meldingen zijn over gedrag van weggebruikers, of dat nu snel rijdende auto's zijn of fietsers die tegen de richting in fietsen. Dat is logisch, want het wordt steeds drukker in onze stad. We zijn steeds mobieler, dus dan krijg je steeds meer confrontaties.'    
Meldpunt tot en met Pasen
Je kunt nog tot en met Pasen een melding plaatsen en stemmen op gevaarlijke verkeerssituaties. Begin mei komen wij met de eindresultaten en besteden we aandacht aan onveilige situaties op onze online kanalen, radio en tv. Vervolgens zoeken we naar oplossingen en waar nodig stappen we naar de politiek.
Zelf een locatie melden of stemmen op een bestaande locatie? Gebruik onderstaande kaart!

Let op, alleen inzendingen via de tool worden in behandeling genomen. Stuur dus alsjeblieft geen locaties per e-mail of het antwoordformulier.