Windmolens voor Zuid-Hollandse kust krijgen groen licht van Raad van State

DEN HAAG - De Raad van State heeft de bezwaren tegen een windmolenpark voor de Noordzeekust naar de prullenbak verwezen. Tussen Scheveningen en IJmuiden mogen, op minimaal 18,5 kilometer uit de kust, twee kavels van in totaal 126 windmolens worden gebouwd.
De bezwaren waren ingediend door een collectief van burgers, strandpachters en vissers, onder aanvoering van stichting Vrije Horizon. Zij hadden liever gezien dat de windturbines een stuk verderop zouden komen, in windenergiegebied IJmuiden Ver, zodat de molens niet zichtbaar zouden zijn vanaf het strand.
De bezwaarmakers verwachten dat die 'horizonvervuiling' slecht voor de lokale economie is, omdat meer toeristen de kustplaatsen zullen mijden. Ook vrezen ze voor dierenwelzijn, een teruglopende visstand, een gebrek aan ruimte, en aanvaringen. De Raad van State veegt alle bezwaren van tafel, omdat ze niet-ontvankelijk of ongegrond zijn verklaard. Voor twee andere windmolenkavels in zee - vlakbij de twee kavels waar het nu om draait - werd in december 2017 al groen licht gegeven.

Economische schade gering

De Raad van State is ervan overtuigd dat de economische schade die de windmolens aanrichten, gering is. De Raad verwijst naar het onderzoek dat minister Wiebes van Economische Zaken heeft laten uitvoeren en vindt het terecht dat hij de ontwikkeling van windenergie zwaarder laat wegen dan de economische belangen van de toeristische sector.
Ook in de overige bezwaren gaat de Raad niet mee. De windmolens liggen te ver uit de kust om vleermuizen en vogels te beschadigen en voor vissers zouden er genoeg visgronden overblijven. Voor aanvaringen hoeven we ook niet te vrezen: de parken zouden gebouwd worden op veilige afstand van scheepsvaartrouters.

'Geen goed onderzoek gedaan'

Albert Korper van stichting Vrije Horizon noemt de uitspraak teleurstellend. 'De Raad van State gaat klakkeloos mee in alles wat de minister zegt. Het is duidelijk dat ze geen goed onderzoek hebben gedaan.'
Zo luidt een argument van de minister dat het verder uit de kust plaatsen van het park te duur wordt. Volgens Korper doet de minister dit plan echter goedkoper voorkomen dan het daadwerkelijk is: er zouden veel meer kilometers dure kabel nodig zijn dan Wiebes beweert. 'Dat is een simpel rekensommetje, en zo kan ik nog tien andere voorbeelden noemen. Het geeft niet dat de Raad van State die kennis zelf niet in huis heeft, maar huur dan gewoon iemand in.'

Hoe zichtbaar zijn de windmolens?

Dat is nog moeilijk om precies te bepalen. Op het kaartje hierboven is te zien dat het grootste deel van het aangewezen gebied ruim 22 kilometer buiten de kust ligt. De bestaande windmolens, die ook buiten deze grens liggen, zijn op zeer heldere dagen in de verte te zien vanaf het Scheveningse strand.
Volgens het onderzoek van minister Wiebes zou de zichtbaarheid van nieuwe windmolens beperkt moeten zijn, maar aangezien deze dichterbij de Zuid-Hollandse kust worden gebouwd, is het goed voor te stellen dat deze turbines van 251 meter vaker te zien zullen zijn op een dagje strand.