'Miljoenen gepompt in Haagse economie, maar onduidelijk of het zin heeft'

© Richard Mulder
DEN HAAG - Het is onduidelijk of de tientallen miljoenen euro's die de gemeente Den Haag inzet om de lokale economie te stimuleren en de werkgelegenheid te laten groeien, wel wat opleveren. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamer Den Haag. Ook is het voor de gemeenteraad onvoldoende duidelijk wat de doelen zijn van het economisch beleid en is nauwelijks te controleren of de gestelde doelen bereikt worden.
Dat staat in het rapport 'Tel uit je winst' dat de Rekenkamer Den Haag donderdag heeft gepresenteerd. De Rekenkamer heeft onderzocht wat de investering in het economisch beleid, de stad heeft opgeleverd. Het gaat om geld dat is gegaan naar bijvoorbeeld het stimuleren van het toerisme in Den Haag.  
'Door de jaren heen is het economisch beleid een belangrijk politiek thema geweest,' staat in het rapport. 'Ook het huidige college zet weer in op de groei van de Haagse economie en het stimuleren van banengroei. Daar is ook reden toe, omdat zowel de economische groei als de verbetering van de werkgelegenheid achterblijft bij de andere G4-gemeenten.' Dat zijn de andere drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Doelen niet duidelijk

Maar de Haagse gemeenteraad heeft volgens de Rekenkamer geen goed zicht op de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de 65 miljoen euro die jaarlijks naar het economisch beleid gaat. Dat komt onder andere omdat de doelen die bereikt moeten worden niet duidelijk zijn.
'De doelen in het economisch beleid zijn soms vaag omschreven, zoals: 'De koek moet groter' en 'Een forse kwaliteitsimpuls geven aan de branding en marketing van Den Haag', zonder daarbij toe te lichten wat hiermee bedoeld wordt,' concludeert de Rekenkamer.
Daarnaast beschrijft de Rekenkamer termen die voor verwarring kunnen zorgen. 'Ook bevat het beleid veelal onduidelijke begrippen die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn 'citydressing', 'Startup Delta', 'fieldlabs' en 'creatieve ecosystemen'.'

Gemeente kan effect vaak niet duidelijk maken

Volgens de Rekenkamer kan het college achteraf vaak niet duidelijk maken of wat de gemeente doet daadwerkelijk effect heeft. 'De gemeente zet bijvoorbeeld in op de vorming van economische 'clusters' waarbij soortgelijke bedrijven, toeleveranciers, overheden en andere instituten bij elkaar worden gebracht. In wetenschappelijke effectstudies zijn als gevolg van het stimuleren van dergelijke clusters in het algemeen geen positieve effecten op economische groei of werkgelegenheid gevonden.' Ook blijkt uit deze studies dat de impact van toeristische activiteiten en evenementen op de lokale economie vaak wordt overschat.  
De Rekenkamer adviseert de gemeente om bij het maken van nieuw economisch beleid concrete doelen te stellen zodat de raad kan controleren of deze doelen daadwerkelijk bereikt worden. Ook moet het college beter onderbouwen welk geld wordt ingezet voor welke doelen.

Aanbevelingen worden overgenomen

Het college heeft aangegeven deze aanbevelingen over te zullen in de nieuwe economische visie waar op dit moment aan gewerkt wordt. 'Het college onderschrijft uiteraard dat beleid transparant, logisch en onderbouwd moet zijn,' schrijft het college in een reactie aan de Rekenkamer. 'Vandaar ons voornemen om de in ontwikkeling zijnde economische visie, te voorzien van heldere kaders, doelen en instrumenten en verwoord in duidelijke actielijnen. De aanbevelingen van de Rekenkamer sluiten hierop aan en nemen we ons ter harte.'
De PvdA in de Haagse gemeenteraad is geschokt door de uitkomsten van het rapport. De partij wil dat de investeringen in het economisch beleid veel meer in dienst van de stad komen te staan. 'Met al die miljoenen hebben we de mogelijkheid om de werkgelegenheid en de kansen van Hagenaren te verbeteren,' zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. 'Wees veel kritischer op wat werkt en wat niet. Neem het start-up en scale-up beleid van de gemeente. Klinkt interessant maar de effecten zijn buitengewoon wazig. Dan moet je durven het over een andere boeg te gooien.'

LEES OOK: