Lintjesregen Lees hier wie er in Bodegraven-Reeuwijk een lintje krijgen

BODEGRAVEN-REEUWIJK - In Bodegraven-Reeuwijk hebben tien inwoners vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Negen van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau een tot t Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Lid in de Orde van Oranje Nassau

1. Mevrouw S.A. Sipkema, Reeuwijk
Zij is medeoprichter en secretaris/penningmeester van de Stichting Vrienden van Murambinda Hospital (Zimbabwe). Door toedoen van de stichting is er een opleiding voor verloskundigen opgericht, een nieuwe ambulance gekocht, zijn artsen en apothekers financieel ondersteund en is de hulp aan zwangere vrouwen en kinderen met HIV/Aids verbeterd.


2. Mevrouw H.J.M. van Leeuwen - van Zoest, Reeuwijk,
Zij was 35 jaar coupeusse van Carnavalsvereniging de Reedeurpenarren in Reeuwijk. Sinds 2000 is ze vrijwilliger bij Parochie de Goede Herder in Reeuwijk. Zij is redactielid van het parochieblad, coördinator van de kerkwerkers, verzorger van de kinderkoordiensten, lid van de uitvaartlijn, coördinator van de misdienaren en verzorgt zij het rooster van de koren.


3. De heer I.P Tarnóczy, Reeuwijk
Sinds 2004 lid en vanaf 2009 voorzitter van de Cliëntenraad van verzorgings- en verpleeghuis De Reehorst in Reeuwijk. Tijdens de grote verbouwing heeft hij de bewonersbelangen behartigd en vertegenwoordigt hij De Reehorst in de Centrale Cliëntenraad van de Zorgpartners Midden-Holland. Ook is hij medeoprichter en voorzitter van de Stichting Vrienden van De Reehorst. Daarnaast kookt hij voor bewoners van zorginstelling De Herbergier. Hij was eerder lid van de Seniorenraad en chauffeur van de buurtbus. Ook was hij tien jaar penningmeester van de wmo-raad in Reeuwijk.


4.De heer J. Dekker, Bodegraven, Bodegraven
Al vanaf 1972 actief als vrijwilliger bij o.a. AKV Korfbalvereniging Vriendenschaar. Sinds 2006 vrijwilliger bij muziekvereniging OBK Driebruggen. Hier beheert hij het muziekarchief. Als vrijwilliger van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs in Bodegraven en verzorgt hij de geluidsopnamen van rouw- en trouwdiensten en installeert hij apparatuur voor de kerktelefoon bij mensen thuis. Ook is hij vrijwilliger bij Stichting SAM Welzijn waarvoor hij beheerder is bij Dienstencentrum Rijngaarde in Bodegraven en technische problemen oplost bij mensen thuis.


5.   Mevrouw G. van Turenhout - Gill, Bodegraven
Al sinds is zij 1978 vrijwilliger bij het Rode Kruis in Bodegraven. Zij coördineert de hulpverlening, biedt ondersteuning aan bloeddonoren, verricht administratief werk en is EHBO'er bij evenementen. Ook heeft zij de Jeugd-EHBOlessen verzorgt. Hierdoor werden vele jongeren enthousiast om aan te blijven als EHBO'er. Tot 2018 was ze betrokken bij de Hartstichting. Naast collecteren, organiseerde zij o.a. ook de reanimatiecursussen en lesavonden.


6.Mevrouw M.J. de Vos - van der Velden, Bodegraven
Sinds 1994 bestuurslid van Stichting Fonds Ondersteuning Dienstencentrum. Al 17 jaar secretaris van CDA Bodegraven-Reeuwijk (Bodegraven voor de fusie). Ook is ze 12 jaar bestuurslid van stichting Erkend Talent. Deze stichting koppelt vrijwilligers en organisaties aan elkaar. Sinds 2009 helpt zij mensen uit naam van vrijwilligersgroep HUBA met hun belastingaangifte. Ook is zij vrijwilliger bij Hospice Midden Holland en bij Stichting VOTA. Van 1994 tot 2015 was ze bestuurslid van SAM waar ze eveneens de directie ondersteunde.


7. De heer L. Verduijn, Bodegraven
De heer Verduijn heeft verschillende vrijwilligerstaken uitgevoerd. Hij was acht jaar lid van de vrijwillige brandweer. Hij was twee periodes ouderling en scriba van de Hervormde Wijkgemeente Bodegraven-Nieuwerbrug. Daarnaast was meneer vrijwilliger bij Jeugdvereniging Rondom het Woord en was 6 jaar lid van de MR van de Verhoeff-Rollmanschool. Maar liefst 30 jaar was hij lid van de schaduwfractie van de SGP en 41 jaar vrijwilliger bij Kom over en Help. Bij zorginstelling Vijverhof was hij 29 jaar vrijwilliger. Op dit moment is hij actief als voorzitter van Mannenvereniging Schrift en Belijdenis (sinds 1980) en is hij sinds 2006 vrijwilliger bij de Hersteld hervormde Gemeente in Ter Aar.


8.De heer G.A. Domburg, Reeuwijk
Als 76-jarige nog altijd scheidsrechter bij Volleybalclub Reeuwijk. Naast zijn vrijwilligerstaken bij genoemde vereniging is hij ook vrijwilliger bij Seniorenvereniging Reeuwijk en zet hij zich in voor de ouderen en zieken. Ook is hij vrijwilliger bij de Baptistengemeente Ichthus te Waddinxveen en is hij actief bij zorgcentrum de Herbergier. Hier organiseert hij activiteiten voor dementerende bewoners. Daarnaast is hij tot 2010 vrijwilliger geweest bij de Sluipwijkse Kerk te Reeuwijk.


9.   Mevrouw A.A.C. Verbree - Vollering, Bodegraven
Ze was tien jaar lang bestuurslid van Ruitervereniging 'Boreftse Ruiters'. Ook was zij 38 jaar bestuurslid van badmintonvereniging 'Don Quishuttle'. Daarnaast zijn er meerdere vrijwilligerstaken die ze nog steeds uitvoert. Ze is bestuurslid van Oranjecomité "Meije" en helpt al sinds 1993 met de inzameling van oud papier namens de Bodegraafse Oud Papier Centrale. Ook is ze vrijwilliger bij zowel de Gereformeerde Gemeente Emmaüs in Bodegraven als bij de R.K. parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte in Meije-Zegveld. Sinds 2014 in zij vrijwilliger bij zorgorganisatie Kaleidoscoop in Nieuwkoop en daarnaast is ze al 47 jaar mantelzorger voor haar buren.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

10.  De heer L. Struijs, Reeuwijk,
Sinds 1999 vrijwilliger en vanaf 2004 voorzitter van de Stichting Op Gelijke Voet. Een Stichting die kinderen in Congo-Brazaville hulp biedt met ernstige beperkingen van orthopedische aard. Organisatie maakt aangepast schoeisel voor slachtoffers met polio en leidt lokale paramedici op. Inmiddels voert de stichting jaarlijks 100 orthopedische operaties uit bij kinderen met 'klompvoeten' en wordt er een neurologisch team ingezet ten behoeve van de kinderen van kinderen met een neurologische beperking.

Meer over dit onderwerp:
LINTJESREGEN 2019 BODEGRAVEN-REEUWIJK
Deel dit artikel: